Φάση Σεναρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Προσχολική)

Φύλλα φθινοπωρινά για σταθείτε στη σειρά…

3 ώρες

Ταξινόμηση φύλλων με to λογισμικό του Kidspiration

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
taxinomisi_fyllon_me_to_logismiko_toy_kidspiration.pdf

Ταξινόμηση φύλλων με βασικό κριτήριο  το χρώμα με Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspiration.

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙ  ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ 2 ΔΕΝΤΡΑ.

(Διάρκεια ενασχόλησης του κάθε παιδιού με τη δραστηριότητα περίπου 15-25 δευτερόλεπτα).

(ΟΜΑΔΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ).

Η σελίδα εργασίας πριν την αντιστοίχιση:


Ταξινόμηση φύλλων με βασικό κριτήριο το χρώμα με Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspiration.

Ταξινόμηση φύλλων με βασικό κριτήριο το σχήμα με Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspiration.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Φύλλα φθινοπωρινά για σταθείτε στη σειρά…» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3889