Φάση Σεναρίου

Γαλλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Votre plancher c'est le plafond du voisin!

3 ώρες

Agissons ensemble!

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
invitation_fete.pdf

Μετά τη συμβουλή που έλαβε ο Κώστας μέσα από το φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, αποφασίζει να την ακολουθήσει και να διοργανώσει μία γιορτή για τους κατοίκους της πολυκατοικίας ("La Fête des Voisins"), προκειμένου να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των ενοίκων, να συσφίξει τις σχέσεις με τους γείτονες, δίνοντας λύση στα καθημερινά τους προβλήματα σε ένα περιβάλλον όπου πρυτανεύει η ατμόσφαιρα της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Παράλληλα, θα εξοικειωθεί με μία σειρά ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της εκδήλωσης.Οι μαθητές της τάξης ως ένοικοι της πολυκατοικίας συμμετέχουν ενεργά και ομαδικά στην προετοιμασία της γιορτής.


La Fête des Voisins? Qu'est-ce que c'est?

Répondez par oui ou non

Un projet pour un voisinage plus humain

Kostas vient de recevoir une réponse au message qu’il avait posté dans le forum. Il est ravi de cette idée et il en parle avec Mme Savarin, la gardienne d'immeuble.

Quel événement propose Zelda à Kostas pour développer la convivialité entre les voisins? Quel est son objectif?

Préparons tous ensemble la fête des voisins dans notre immeuble!

À l'aide de Mme Savarin, Kostas envoie par e-mail un formulaire en ligne à tous les habitants de son immeuble pour impliquer tous ses voisins à la préparation de lafête!

1. Réutilisez le jeu de mémoire en ligne de la première étape pour vous rappeler les problèmes de voisinage le plus fréquemment mentionnés.
2. Invitez tous les camarades de classe à répondre au questionnaire.

Lancez-vous dans cette belle aventure du mieux vivre ensemble !

En se basant sur les résultats du questionnaire en ligne, Kostas complète la carte d'invitation avec les informations nécessaires. Aidez-le à la compléter, puis l'imprimer et l'afficher partout. Les consignes vous aideront à bien la compléter.

Lisez les consignes, puis, imprimez la fiche de travail et complétez-la selon les résultats du questionnaire en ligne. Affichez l'invitation à l'entrée de votre classe!
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Votre plancher c'est le plafond du voisin!» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3927