Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Πληροφορική (Δημοτικό)

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Αδιαμφισβήτητα, το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει, προσφέρουν στους χρήστες αρκετά πλεονεκτήματα. Ταυτόχρονα όμως, αρκετοί είναι και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη χρήση του Διαδικτύου. Θα πρέπει να είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους.

Στα πλαίσια του σεναρίου, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες κινδύνων που αυτό κρύβει, ώστε τελικά να είναι σε θέση να τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και έγκαιρα.

Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει, καθοδηγεί και βοηθά τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης, εκμαιεύοντας τις απαντήσεις από τη μεριά των μαθητών και συνδέοντας το περιεχόμενο του μαθήματος με καταστάσεις του πραγματικού κόσμου.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των μαθητών μας, προσφέροντάς τους μια πληθώρα υπηρεσιών και πλεονεκτημάτων. Ταυτόχρονα όμως, αρκετοί είναι και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη μη σωστή χρήση του. Στο σενάριο αυτό παρουσιάζονται οι πιο γνωστές κατηγορίες κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου, όπως: κακόβουλα προγράμματα, ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (phising), πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, παραπληροφόρηση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και εθισμός στο διαδίκτυο, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να πληροφορηθούν τους τρόπους αντιμετώπισης των παραπάνω κινδύνων. 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο > Ασφαλές Διαδίκτυο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή - Κίνδυνοι από τη χρήση του Διαδικτύου
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Κακόβουλα προγράμματα - Spam - Phising
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Ακατάλληλο περιεχόμενο - Παραβίαση πν. δικαιωμάτων
22λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Εθισμός στο Διαδίκτυο - Συμπεράσματα
23λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα κακόβουλα προγράμματα
Να διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα και το ακατάλληλο περιεχόμενο
Να κατανοούν το πότε έχουμε υποκλοπή προσωπικών δεδομένων
Να ενημερωθούν και να μην παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα
Να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του εθισμού στο διαδίκτυο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
διαδίκτυο, κακόβουλα προγράμματα, ανεπιθύμητα μηνύματα, υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, ακατάλληλο περιεχόμενο, PEGI, Πνευματικά Δικαιώματα, διαδικτυακός εθισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο υπολογιστών, βιντεοπροβολέας, πίνακας, έντυπα με δραστηριότητες
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.