Είμαι έτοιμος να αποφασίσω τι θα κάνω μετά το Γυμνάσιο; Ανοίγω την Πύλη των Εφήβων και οραματίζομαι το μέλλον μου

ΣΕΠ (Γυμνάσιο)

Είμαι έτοιμος να αποφασίσω τι θα κάνω μετά το Γυμνάσιο; Ανοίγω την Πύλη των Εφήβων και οραματίζομαι το μέλλον μου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο υλοποιείται στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων και έχει συμβουλευτικό περιεχόμενο. Βασικοί άξονες είναι η βελτίωση του επιπέδου αυτογνωσίας και η ανάπτυξη ενεργητικής και υπεύθυνης στάσης των μαθητών για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας. Συνδέεται με μαθήματα όπως η Πληροφορική , η Σχολοική και Κοινωνική Ζωή και η Κοινωνική και Πολιτική Ζωή.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η  πρώτη  Εκπαιδευτική - Επαγγελματική  απόφαση  των  μαθητών  της  Γ΄ Γυμνασίου  προϋποθέτει  δεξιότητες  υψηλού  επιπέδου,  όπως  Κριτική  Αυτογνωσία,  Κριτική  Πληροφόρηση, εμπειρία και γνώση  της  διαδικασίας  λήψης  απόφασης και  ικανότητα  σχεδιασμού  δράσης.  Επίσης  για  να  πάρει  <<ελεύθερη>> και  υπεύθυνη  απόφαση,  ο  μαθητής  πρέπει  να  έχει  κατακτήσει  ένα  επίπεδο  αυτονομίας  ανάλογο  με  την  ηλικία  του.

Όμως  λίγοι  μαθητές  διαθέτουν  τα  χαρακτηριστικά  αυτά,  κυρίως  λόγω  εμποδίων  που  θέτει  το  οικογενειακό  και  κοινωνικό  περιβάλλον,  με  αποτέλεσμα  να  αποθαρρύνονται  ή  να  οδηγούνται  σε  τυχαία  ή  ετεροκατευθυνόμενη  απόφαση. Το  σχολείο  μπορεί  να  λειουργήσει  αντισταθμιστικά  ως  προς  την  έλλειψη  αυτή,  προσφέροντας  τη  δυνατότητα για  προσωπική  και επαγγελματική  ανάπτυξη, μέσω της Βιωματικής  Δράσης Σχολικού  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
ΣΕΠ >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
1η Φάση
2η Φάση
3η Φάση
Διδακτικοί Στόχοι
Να αντιληφούν οι μαθητές τη σημασία της πρώτης απόφασης για το μέλλον τους
Να διερευνήσουν το επίπεδο της δικής τους επαγγελματικής ανάπτυξης
Να σχεδιάσουν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης για τον Επαγγελματικό τους Προσανατολισμό
Να δημιουργήσουν τον Ατομικό Φάκελο Σ.Ε.Π.
Να αξιοιποιούν και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Συμβουλευτικής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΜΕΛΛΟΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΤΣΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)