Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 ώρα

Παρατήρηση της σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.doc

Στη 2η φάση οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το φυλλομετρητή, για ν’ αναζητήσουν πληροφορίες από το Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και να παρατηρήσουν τη σεισμικότητα της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο. Με τον επεξεργαστή κειμένου, θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα της 2ης δραστηριότητας, μελετώντας το σεισμικό χάρτη του προγράμματος του Σταθμού.


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
4177