Ολυμπιακοί Αγώνες: μια πορεία από το παρελθόν στο σήμερα

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ολυμπιακοί Αγώνες: μια πορεία από το παρελθόν στο σήμερα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το συγκεκριμένο σενάριο επικεντρώνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες και επιχειρεί να τους μελετήσει διεξοδικά από την αρχαιότητα έως σήμερα. Οι μαθητές μεταφέρονται νοερά στην αρχαία Ελλάδα και αναζητούν τις απαρχές των αγώνων στην αρχαία Ολυμπία. Με πολυμεσικό και διαδραστικό τρόπο διατρέχουν τις εποχές από την αρχαιότητα μέχρι την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896. Αναζητούν τα οφέλη της ενασχόλησης με τον αθλητισμό αλλά και τις πιθανές συνέπειες του πρωταθλητισμού.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες διοργανώθηκαν το 776 π.Χ. στην αρχαία Ολυμπία, στη δυτική Πελοπόννησο, δέκα μόλις χιλιόμετρα από το Ιόνιο πέλαγος. Έκτοτε, η χρονολογία αυτή αποτελεί ορόσημο στον παγκόσμιο πολιτισμό, καθώς για πρώτη φορά θεσπίστηκε η έννοια του αθλητισμού και του "ευ αγωνίζεσθαι". Στόχος του παρόντος σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του ολυμπισμού, τη σπουδαιότητα του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας στη διάπλαση του χαρακτήρα των νέων και παράλληλα να συνειδητοποιήσουν την προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Αθλητισμός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / Πέντε ομάδες από 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη σύγχρονη εποχή
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Γενικά συμπεράσματα και αποτίμηση της έρευνας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα με Η/Υ / 3-4 μαθητές ανά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να ενημερωθούν οι μαθητές για τη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων στον σύγχρονο πολιτισμό
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του "ευ αγωνίζεσθαι" και της ευγενούς άμιλλας
Να αντιληφθούν την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού στη σύγχρονη εποχή
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ευγενής άμιλλα, ολυμπιονίκης, Αρχαία Ολυμπία, εκεχειρία, πρωταθλητισμός, αναβολικές ουσίες,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα μαθητών.
Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΖΙΝΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ολυμπιακοί Αγώνες: μια πορεία από το παρελθόν στο σήμερα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.