Μία μακραίωνη παράδοση Λαβυρινθιακού χορού

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Επαγγελματικό Λύκειο)

Μία μακραίωνη παράδοση Λαβυρινθιακού χορού

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο, αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση του παραδοσιακού χορού , του τσακώνικου.

 

Ο εκπαιδευτικός έχει στόχο να εμφυσήσει στους μαθητές πώς ο χορός ως Τέχνη φαίνεται να έχει εγκολπωθεί στην κουλτούρα πολλών οργανωμένων κοινωνιών σε πολλά μέρη...


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο, αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση του παραδοσιακού χορού , του τσακώνικου.

 

Ο εκπαιδευτικός έχει στόχο να εμφυσήσει στους μαθητές πώς ο χορός ως Τέχνη φαίνεται να έχει εγκολπωθεί στην κουλτούρα πολλών οργανωμένων κοινωνιών σε πολλά μέρη...

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο, αποτελεί μια εκπαιδ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήριο και Γυμναστήριο του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο, αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση του παραδοσιακού χορού , του τσα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
λαβύρινθος, Τσακώνικος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σχολικό Εργαστήριο και Γυμναστήριο
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)