Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Στοιχεία μετάδοσης κίνησης - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ

3 ώρες

Περιγραφή - λειτουργικός σκοπός

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
sa_od_fe_1_1.pdf sa_od_fe_1_1a.pdf

Ο μαθητής μαθαίνει να περιγράφει και να ορίζει τις οδοντώσεις αρχικά και μετά ανακαλύπτει το λειτουργικό σκοπό τους και τις χρήσεις τους.

 

 


Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους μετάδοσης της περιστροφικής κίνησης είναι με τη χρήση εξαρτημάτων που φέρουν οδόντωση. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι οι οδοντωτοί τροχοί (γρανάζια) διάφορων ειδών και μορφών, οι οδοντωτοί κανόνες και οι ατέρμονες κοχλίες. Τα εξαρτήματα αυτά συνεργάζονται σε ζεύγη, δηλαδή δύο γρανάζια, γρανάζι και οδοντωτός κανόνας, ατέρμονος κοχλίας και γρανάζι (κορώνα).

 

Με τη βοήθεια των κατάλληλων οδοντώσεων είναι δυνατή η μετάδοση κίνησης σε περιπτώσεις ατράκτων με γεωμετρικούς άξονες παράλληλους, τεμνόμενους (υπό οποιαδήποτε γωνία) και ασύμβατους.

 

Εκτός από τη μετάδοση της κίνησης επιτυγχάνουμε και μετατροπή των βασικών χαρακτηριστικών της, δηλαδή των στροφών και της ροπής του κινούμενου άξονα σε σχέση με αυτές του κινητήριου. 

Τέλος, στην περίπτωση του ζεύγους οδοντωτού τροχού - κανόνα, μετατρέπεται η περιστροφική κίνηση σε ευθύγραμμη (ή αντίθετα).


Οδοντώσεις

Παρακολουθείστε το διαδραστικό βίντεο με τίτλο “Οδοντώσεις” προκειμένου να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας.

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε τη λέξη στο σωστό κενό.

Ερώτηση μοναδικής επιλογής.

Επιλέξτε τη σωστή έκφραση κάνοντας κλικ σε μία από τις παρακάτω απαντήσεις.

Κάρτες ερωτήσεων

Γράψτε (με ελληνικούς χαρακτήρες και με πεζά γράμματα) την ονομασία του οδοντωτού τροχού της κάρτας στο λευκό πλαίσιο μέσα στη κάρτα.

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Επιλέξτε (με αριστερό κλικ) την σωστή απάντηση στην παρακάτω ερώτηση.

Παιχνίδι μνήμης

Επιλέξτε δύο κάρτες (διαδοχικά) για να βρείτε το ζευγάρι των οδοντωτών τροχών. Με το πρώτο κλικ σε εικόνα ξεκινάει να μετράει ο χρόνος του παιχνιδιού.

Εικόνα με διαδραστικά σημεία στις οδοντώσεις

Στην εικόνα που ακολουθεί αντιστοιχίστε τους τύπους των γραναζιών με τα γρανάζια που απεικονίζονται στην εικόνα. Με αριστερό πατημένο κλικ σύρετε το τύπο του γραναζιού επάνω στη σωστή εικόνα..

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στοιχεία μετάδοσης κίνησης - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
74