Εικονομαχία: Η πολιτική, η θρησκευτική και η κοινωνική πλευρά

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Εικονομαχία: Η πολιτική, η θρησκευτική και η κοινωνική πλευρά

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο επιχειρεί να προσεγγίσει ένα πολύπλοκο ιστορικό, πολιτικό-κοινωνικό-θρησκευτικό ζήτημα που συντάραξε τη βυζαντινή αυτοκρατορία τον 8ο αιώνα μ.Χ. Το σενάριο θέτει το ερώτημα της απότομης αλλαγής της στάσης του βυζαντινού κράτους απέναντι στη λατρεία των εικόνων, οι οποίες μέχρι τότε ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης.

Οι μαθητές εξοικειώνονται με την ορολογία και αποκτούν ένα γενικό περίγραμμα των γεγονότων. Στη συνέχεια διερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν την υιοθέτηση εικονομαχικής πολιτικής. Το σενάριο κλείνει με την αναζήτηση των αποτελεσμάτων που επηρέασαν και την Εκκλησία και το Κράτος. Για την ανάδειξη της σημασίας του ιστορικού φαινομένου επιχειρείται η σύνδεσή του με τη σύγχρονη εκκλησιαστική γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας.

Σύντομη βιβλιογραφία

  1. Ιστορία του Ελληνικού ΈΘνους, τόμοι Ζ΄ και Η΄
  2. Αρβελέρ Γλ.-Ελ., Η πολιτική ιδεολογία της βυζαντινής αυτοκρατορίας
  3. Ostrogorksy, G., Ιστορία του βυζαντινου κράτους, τόμοι Α΄ και Β΄
  4. Mango, C., Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Γιατί, και ενώ οι εικόνες είναι διαδομένες από την ίδρυση της νέας θρησκείας του Χριστιανισμού, το βυζαντινό κράτος αποφασίζει να απαγορεύσει τη λατρεία τους τον 8ο αιώνα μ.Χ.; Ποιες συνέπειες έχει αυτή η απόφαση στους ανθρώπους, στον πολιτισμό, στην εξωτερική πολιτική;

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Θεσμοί, πολιτική οργάνωση και διοίκηση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χρονικό και ιστορικό πλαίσιο
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Οι αιτίες
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο υπολογιστών
Οι συνέπειες
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη - εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να ερμηνεύουν τις αιτίες και να τις συσχετίζουν μεταξύ τους (πολιτική, θρησκεία, κοινωνία)
Να αντιληφθούν τις συγκρούσεις και τις εντάσεις της ιστορικής εποχής
Να συνδέσουν την ιστορική γνώση με την σύγχρονη εορτή (Κυριακή της Ορθοδοξίας)
Να προσεγγίζουν κριτικά διάφορα είδη ιστορικών πηγών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εικονόφιλοι, εικονομάχοι, πολιτική, Εκκλησία, Βυζάντιο, Άραβες, αιρέσεις, εικόνες, διώξεις,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο υπολογιστών σχολικής μονάδας

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εικονομαχία: Η πολιτική, η θρησκευτική και η κοινωνική πλευρά» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).