Χειμώνας

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Χειμώνας

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Τα νήπια έχονται σε επαφή με ποικίλα ερεθίσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του χειμώνα. Συζητούν γι' αυτά, τα αναγνωρίζουν και τα διαφοροποιούν από τα χαρακτηριστικά άλλων εποχών. Εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικά με τον καιρό και τις αλλαγές του τη συγκεκριμένη εποχή. Mπορούν επίσης να προχωρήσουν σε μηνιαία καταγραφή του καιρού φτιάχνοντας το δικό τους ημερολόγιο.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά πράγματα γύρω από την έννοια του χρόνου και των εποχών κυρίως από προσωπική εμπειρία και συζητήσεις με τον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο. Οι διάχυτες αυτές πληροφορίες επιχειρείται να μετατραπούν μέσα από εμπειρίες και συνειδητή δραστηριότητα σε γνώσεις, συγκεκριμένα για το χειμώνα.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Προσχολική
Θεματική Ταξινομία
Προσχολική Παιδαγωγική > Παιδί και Περιβάλλον >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ακρόαση τραγουδιού
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Τα χαρακτηριστικά του χειμώνα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη - Γωνια Η/Υ
Ταιριάζει ή δεν ταιριάζει με το χειμώνα
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Ημερολόγιο καιρού
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τις εποχές και συγκεκριμένα το χειμώνα και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του.
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το χειμώνα.
Να παρατηρούν και να καταγράφουν αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον
Να ταξινομούν στοιχεία που τους δίνονται.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
εποχές, χειμώνας, Καιρός, ημερολόγιο, περιβάλλον,
Υλικοτεχνική υποδομή
Σύνδεση στο διαδίκτυο, cd player ή υπολογιστής με ηχεία.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χειμώνας» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).