Φάση Σεναρίου

Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Τα ηλεκτρικά φίλτρα στη ζωή μας – Μέρος Α

2 ώρες

Φ1 - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Τα ηλεκτρικά φίλτρα

10λεπτά

Στη φάση 1 (Φ1) του σεναρίου δίνουμε στους μαθητές να καταλάβουν την έννοια των ηλεκτρικών φίλτρων.


Περί ηλεκτρικών φίλτρων


Τι είναι ένα φίλτρο; Που συναντάμε την έννοια του φίλτρου;

Ρωτάμε τους μαθητές που έχουν συνάντηση τη λέξη φίλτρο ή που την χρησιμοποιούν.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα ηλεκτρικά φίλτρα στη ζωή μας – Μέρος Α » έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
254