ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Παρουσίαση των εφαρμοζόμενων μεθόδων για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των λεβήτων στερεών καυσίμων.

Παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων των συστημάτων ασφαλείας των λεβήτων αυτών σε σχέση με τους λέβητες υγρών και αερίων καυσίμων.

Το σενάριο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί κατά την διδασκαλία των σχετικών κεφαλαίων των μαθημάτων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και των αυξημένων τιμών του πετρελαίου, υπάρχει στροφή του ενδιαφέροντος προς τους λέβητες στερεών καυσίμων. Παρόλα αυτά υπάρχει δυσκολία εύρεσης πηγών σχετικών με την ασφάλεια και την αποδοτική λειτουργία των λεβήτων στερεών καυσίμων.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Παθητική μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
χαμηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
75λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναφέρουν και να εξηγούν οι μαθητές τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες των λεβήτων στερεών καυσίμων
Να περιγράφουν τα συστήματα που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της ασφαλούς τους λειτουργίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λέβητες στερεών καυσίμων, Λέβητες pellets, Λέβητες ξύλου, Ξυλολέβητες, Θερμοστατική βαλβίδα, Βαλβίδα υπερθέρμανσης, Laddomat,
Υλικοτεχνική υποδομή
Βιντεοπροβολέας, Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).