Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Σύστημα πέδησης (φρένων).

3 ώρες

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
synodeytiko_fyllo_1_syst_pedisis.docx synodeytiko_fyllo_meletis_2_syst_pedisis.docx synodeytiko_fyllo_meletis_3_syst_pedisis.docx

Κρίνεται απαραίτητο, πριν την εφαρμογή του σεναρίου, να γίνεται μια διερεύνηση των σχετικών εννοιών και αρχών, ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά ή να γίνεται υπενθύμιση, αλλά κυρίως η ανάδειξη της χρηστικότητας αυτών των εννοιών σε σχέση με την προς κατανόηση εκπαιδευτικής ενότητας.

Προτείνεται, αυτή η διαδικασία να γίνεται με ανάθεση εργασίας σε ομάδες  για τη συμπλήρωση του ΣΥΝΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 , όπου η κάθε ομάδα  συμπληρώνει το  σχετικό πίνακα, ανά φυσικό μέγεθος ή έννοια, είτε με τη βοήθεια του σχολικού βιβλίου, είτε με τη χρήση μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου κ.ά.

Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ ο καθηγητής είναι σίγουρος ότι τα σχετικά μεγέθη έχουν διδαχθεί από τον ίδιο ή από άλλον καθηγητή, διαθέτει στους μαθητές συμπληρωμένο το σχετικό πίνακα του ΣΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 και προχωρά στην επόμενη φάση.  


Δημιουργός Σεναρίου: ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σύστημα πέδησης (φρένων).» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
914