Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Ευρώπη και ο "Άλλος": Η έκπληξη των Ανακαλύψεων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη, περιγραφή και πρόσληψη διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Η ανακάλυψη των Νέων Χωρών από τους Ευρωπαίους δίνει μία πρώτης τάξεως διδακτική ευκαιρία να προσεγγιστούν ενεργητικά βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειμένου που έχουν να κάνουν με ζητήματα κουλτούρας και διαφορετικότητας,  γνώσεων. Η διδακτική μέθοδος εστιάζει στη διερευνητική, ενεργητική και συνθετική προσέγγιση της νέας γνώσης σε συνδυασμό με την ομαδοκεντρική διδασκαλία και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι ενέργειες των μαθητών χαρακτηρίζονται από επίλυση προβλήματος, συνεργασία, υπόθεση, εισήγηση, σύγκριση, συσχέτιση δεδομένων και εφαρμογή στην πράξη της νέας γνώσης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν, να περιγράψουν και να αναλύσουν το πώς η επαφή των Ευρωπαίων με τους γηγενείς πληθυσμούς των Νέων Χωρών διαμόρφωσε, εμπλούτισε και κλόνισε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και αξιακό. Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να προσεγγίσουν και να παρουσιάσουν την αλλαγή της κοσμοθεωρίας του κατοίκου της Ευρώπης όσον αφορά την ευρωπαϊκή του συνείδηση και την ύπαρξη άλλων πολιτισμών πολύ διαφορετικών από τον δικό του. Η συνδρομή των πολυμεσικών εργαλείων μπορεί να συνδράμει στην ομαδοκεντρική προσπέλαση της γνώσης, να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να τους καθοδηγήσει -με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού- στην κατάκτηση μιας σειράς στόχων που θα συνδέονται στενά με δεξιότητες οργάνωσης, αυτοαξιολόγησης, συνεργατικής και αυτόνομης μάθησης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Οι Ευρωπαίοι συναντούν εξωευρωπαϊκούς λαούς
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα (Εργαστήριο Πληροφορικής)
10 λεπτά
Φάση 2: Τοποθέτηση των εξερευνητικών ταξιδιών στο χρόνο
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα (Εργαστήριο Πληροφορικής)
60 λεπτά
Φάση 3: Ομαδοσυνεργατική διερεύνηση και επεξεργασία δραστη
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση – Επέκταση – Άλλες εκδοχές
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα πληροφορικής ή αίθουσα με προβολικό μηχάνημα (ή διαδραστικό πίνακα)
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να τοποθετούν τα γεγονότα-σταθμούς των Μεγάλων Ανακαλύψεων στον άξονα της διαχρονίας.
  2. Να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να συνθέτουν τις αλληλεπιδράσεις Ευρωπαίων και εξωευρωπαϊκών λαών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ευρώπη
αποικιοκρατία
Νέες Χώρες
πόλεμος
ανακαλύψεις
Άνθρωπος
ινδιάνοι
Πολιτισμός
αξίες
κουλτούρα
ταυτότητα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
εργαστήριο υπολογιστών, φορητοί υπολογιστές, διδραστικός πίνακας, προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)