Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ας γνωρίσουμε τους Υγροτόπους!

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μια απόπειρα πρώτης γνωριμίας των μαθητών με τους υγροτόπους, τα χαρακτηριστικά τους, την πολυπλοκότητα και τη χρησιμότητά τους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι υγρότοποι είναι περιοχές πάνω στον πλανήτη μεγάλου οικολογικού ενδιαφέροντος. Είναι αυτοί που σε μεγάλο βαθμό συμβάλλουν στη διατήρηση σε ισορροπία του κύκλου του νερού, της χλωρίδας και της πανίδας μεγάλων περιοχών πάνω στην επιφάνεια της γης. Είναι αυτοί που αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες άνθρακα, συμβάλλοντας στη μείωση του "φαινομένου του θερμοκηπίου". Είναι αυτοί που παρέχουν στους ανθρώπους πολύτιμους φυσικούς πόρους. Παρ'όλα αυτά οι άνθρωποι δεν έχουν αναγνωρίσει πλήρως την αξία τους. Τεράστιες εκτάσεις υγροτόπων καταστρέφονται κάθε χρόνο από σκοπιμότητα ή από άγνοια και αδιαφορία.

Οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν τις λειτουργίες και την αξία των υγροτόπων για τους ανθρώπους και για τη διατήρηση της ισορροπίας της ζωής πάνω στον πλανήτη. Γνωρίζοντας τρόπους και εργαλεία προτασίας, μπορούν αύριο ως ενεργοί πολίτες να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη διατήρηση και διαχείρισή τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
60 λεπτά
Φάση 1: Πρώτη γνωριμία.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο Η/Υ.
60 λεπτά
Φάση 2: Κίνδυνοι- Απειλές - Ελληνικοί Υγρότοποι
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο Η/Υ
60 λεπτά
Φάση 3: Διαχείριση - Προστασία Υγροτόπων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να είναι σε θέση να δίνουν τον ορισμό της λέξης-έννοιας "Υγρότοπος"
  2. Να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες των υγροτόπων.
  3. Να γνωρίσουν την αξία των υγροτόπων για τον άνθρωπο.
  4. Να γνωρίσουν τις απειλές για τους υγροτόπους και τρόπους προστασίας.
  5. Να γνωρίσουν ελληνικούς υγροτόπους που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και άλλους μικρότερους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Υγρότοποι
νερό
συνθήκη Ramsar
απειλές
προστασία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
H/Y, βιντεοπροβολέας, σχολικό βιβλίο "Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων"
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΓΗΝΑ (Εκπαιδευτικός)