Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στοιχεία Μαθήματος

1. Μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

2. Τίτλος Ενότητας/ Κεφαλαίου: Ενότητα III: Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση/ Κεφάλαιο 13: Ευρωπαϊκή Ένωση/ Παρ. 13.1 Ίδρυση και Εξέλιξη

3. Τάξη: γ’ Γυμνασίου

Παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο διάρκειας 2 ωρών με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην πορεία της διδασκαλίας. Ως αντικείμενο έχει την παρουσίαση της Ίδρυσης και την πορεία της Εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διδακτικοί στόχοι που έχουν τεθεί είναι σύμφωνοι με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι μαθητές. Η ολοκλήρωση των δραστηριότητων από την πλευρά των μαθητών (οι οποίοι θα εργαστούν σε ομάδες) θα συμβάλει ουσιαστικά στην κατάκτηση της γνώσης. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

α) Να κατανοήσουν οι μαθητές το ιστορικό πλαίσιο (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό) μέσα στο οποίο καλλιεργήθηκε και δημιουργήθηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και να παρακολουθήσουν τα στάδια εξέλιξής της.

β) Να γνωρίσουν στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί σημαντική κληρονομιά κάθε ευρωπαίου αλλά και παγκόσμιου πολίτη.

γ) Να καλλιεργηθούν αισθήματα σεβασμού και αλληλεγγύης απέναντι στην διαφορετικότητα των λαών που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Πρόκληση Ενδιαφέροντος- Προετοιμασία- Αφόρμηση
Χώρος Διεξαγωγής: Συμβατική αίθουσα διδασκαλίας ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
15 λεπτά
Φάση 2: Δραστηριότητα: Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθούν γεωγραφικοί χάρτες σε συμβατική αίθουσα διδασκαλίας
20 λεπτά
Φάση 3: Δραστηριότητα: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση internet
20 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση εργασιών- Ανταλλαγή απόψεων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση internet
5 λεπτά
Φάση 5: Ανακεφαλαίωση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση internet
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Να κατανοήσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός σε εξέλιξη.
  3. Να γνωρίσουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, να καλλιεργηθούν αισθήματα σεβασμού και αλληλεγγύης των λαών.
  4. Να μάθουν να αναζητούν πληροφορίες και να εργάζονται ομαδικά.
  5. Να μάθουν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και να έχουν κριτική σκέψη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ευρωπαϊκή Ένωση
ευρωπαϊκή ιδέα
διεύρυνση
ευρωπαϊκός πολιτισμός
αλληλεγγύη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας- διαδραστικοί χάρτες ή εναλλακτικά γεωγραφικοί χάρτες
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ (Εκπαιδευτικός)