Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

It's time you spoke, Mr. Bean!

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές δίνουν φωνή στον 'σιωπηλό' κωμικό ήρωα 'Mr. Bean'. Χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική πλατφόρμα ClipFlair και τη φαντασία τους, δημιουργούν υπότιτλους στην αγγλική γλώσσα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται να κάνουν τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές ώστε να υποτιτλίσουν χιουμοριστικές σκηνές από τη βρετανική σειρά 'Mr. Bean' στην αγγλική γλώσσα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Ας γνωριστούμε με τον Mr. Bean!
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
20 λεπτά
Φάση 2: Ας γνωριστούμε με τους... υπότιτλους!
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 3: Μικροί μεταφραστές εν δράσει!
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα σε αυθεντικό περιβάλλον χρήσης της (οπτικοακουστική μετάφραση)
  2. Να αντιμετωπίσουν την γλώσσα ως ολότητα χωρίς να κάνουν διάκριση μεταξύ γραμματικής και λεξιλογίου
  3. Να ανακαλέσουν λέξεις και γλωσσικές δομές που ήδη γνωρίζουν
  4. Να αναζητήσουν νέες λέξεις ώστε να μπορέσουν να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους (εμπλουτισμός)
  5. Να έρθουν σε επαφή με τις τεχνικές του υποτιτλισμού ή/και της μεταγλώττισης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
αγγλική γλώσσα
βρετανική κουλτούρα
παραγωγή λόγου
υπoτιτλισμός/μεταγλώττιση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, διαδραστικός πίνακας/προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Καπετάνου (Εκπαιδευτικός)