Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΑΜΙΝΟΞΕΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο βασίζεται κυρίως την ομαδοσυνεργατική μέθοδο μάθησης και πραγματοποιείται σε πέντε φάσεις που περιγράφονται αναλυτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, όρθιοι μέσα στην τάξη και σε χώρο που αυτοί επιλέγουν. Στη συνέχεια οι ομάδες συγκεντρώνονται και συνεργάζονται στην ολομέλεια. Εφαρμόστηκαν τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος και το θέμα αφορά κυρίως στη διδασκαλία του μαθήματος του Αναλυτικού Προγράμματος Βιολογία Β΄ Λυκείου «Πρωτεΐνες: Διαδεδομένες, πολύπλοκες και εύθραυστες». Ο υπολογιστής και η πλατφόρμα μάθησης "Αίσωπος" συνεισφέρει και βοηθά σε περιπτώσεις και θέματα που αφενός θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες και αφετέρου θα απαιτούσαν χρόνο που δεν θα μπορούσε να διατεθεί.

Οι στόχοι που αναφέρονται αλλά και επιπλέον στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους και με τον καθηγητή αλλά και μέσω της αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα «Αίσωπος» με δραστηριότητες που κατευθύνονται από αντίστοιχα Φύλλα εργασίας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η οικοδόμηση της έννοιας «πρωτείνη» και η βιολογική της σημασία. Η συσχέτιση της συγκεκριμένης αλληλουχίας των αμινοξέων της πεπτιδικής αλυσίδας με την «ιδιαιτερότητα» κάθε πρωτεΐνης να επιτελεί το δομικό ή λειτουργικό της ρόλο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: 1η Φάση: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Χώρος Διεξαγωγής: Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο - Τάξη
30 λεπτά
Φάση 2: 2η Φάση: ΟΜΑΔΕΣ ΑΜΙΝΟΞΕΟΣ-ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες
10 λεπτά
Φάση 3: 3η Φάση: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Χώρος Διεξαγωγής: Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο
30 λεπτά
Φάση 4: 4η Φάση: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ-ΕΙΚΟΝΙΚΟ)
Χώρος Διεξαγωγής: Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο -Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
15 λεπτά
Φάση 5: 5η Φάση: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ
Χώρος Διεξαγωγής: Ηλεκτρονικό Υπολογιστή - Διαδίκτυο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναλύουν ή και να συνθέτουν ένα αμινοξύ από τις επιμέρους ομάδες του.
  2. Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα αμινοξέα (πεπτιδικός δεσμός).
  3. Να δίνουν παραδείγματα πρωτεϊνών με βάση τη λειτουργία τους.
  4. Να εξηγούν την οργάνωση και τις αιτίες μετουσίωσης των πρωτεϊνών.
  5. Να αναδεικνύουν τη σημασία των αμινοξέων στη διατροφή σε υγιείς ή παθολογικές καταστάσεις.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
αμινοξύ
διπεπτίδιο
πεπτιδικός δεσμός
πολυπεπτιδική αλυσίδα
πρωτεΐνη
φαινυκετονουρία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)