Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η φλογέρα του Βασιλιά

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

 Η γνωριμία των μαθητών με την εμβληματική μορφή του Βασιλείου του Β΄ και η εκτίμηση της συνεισφοράς του σ' αυτό που ονομάστηκε "Μακεδονική Αναγέννηση" επιχειρείται με την παροχή ποικίλων πηγών, σύγχρονων και μεταγενέστερων, τις οποίες τα παιδιά καλούνται να επεξεργαστούν ερμηνευτικά, κριτικά και διαλεκτικά, έτσι ώστε να διατυπώσουν τα δικά τους συμπεράσματα και να οικοδομήσουν με το δικό τους τρόπο την ιστορική γνώση. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Με το σενάριο αυτό δίνεται μια ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα την εμβληματική μορφή του αυτοκράτορα Βασιλείου Β' (Βουλγαροκτόνου), ο οποίος υπήρξε υπόδειγμα πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης με θαυμαστά αποτελέσματα - ηγέτης και στρατηγός ταυτόχρονα. Σύμφωνα με τον σπουδαίο Βυζαντινολόγο και μελετητή του Βασιλείου του Β, G.Schlumberger:

«Η βασιλεία του υπήρξε μακροτάτη καθ’όλην τήν ύπαρξιν της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί μία των πλέον μακροχρονίων της παγκοσμίου Ιστορίας. Μέ τόν θάνατό του εξέλιπεν η μεγαλυτέρα καί ενδοξοτέρα φυσιογνωμία του μεσαιωνικού Ελληνισμού.»

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
90 λεπτά
Φάση 1: Φάση διερεύνησης και επεξεργασίας των πηγών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα
45 λεπτά
Φάση 2: Φάση δημιουργίας τελικού προϊόντος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής/Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την περίοδο βασιλείας του Βασιλείου του Β΄
  2. Να ερμηνεύσουν τη "χρήση" του Βασιλείου του Β' ως προτύπου κατατρόπωσης του βουλγαρικού επεκτατισμού
  3. Να εξετάσουν την επιρροή της ζωής και της δράσης του πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα
  4. Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της Ιστορίας (διαδικαστική γνώση)
  5. Να αναπτύξουν ιστορική ενσυναίσθηση ώστε να ερμηνεύουν και να κατανοούν πολεμικά εγκλήματα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Βυζαντινή Ιστορία
Μακεδονική Δυναστεία
Βασίλειος Β'
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και φορητούς υπολογιστές ανά ομάδα μαθητών.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)