Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Classroom Objects

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Αρχικά, παρουσιάζεται στους μαθητές το λεξιλόγιο που αφορά στα αντικείμενα της σχολικής τάξης. Aκολουθούν διάφορες δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για την καλλιέργεια της διερευνητικής και ενεργητικής μάθησης και αποσκοπούν στην οπτικοακουστική διερεύνηση του σχετικού λεξιλογίου αλλά και στην εξάσκηση, την εμπέδωση και τη χρήση του. Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων βασίζεται στη δυαδική ή ομαδική εργασία των μαθητών (ομαδοσυνεργατική μέθοδος). Προαπαιτούμενο για τη διεκπεραίωση των περισσότερων δραστηριοτήτων αποτελεί το ήδη διδαγμένο λεξιλόγιο των χρωμάτων και των αριθμών έως το δέκα καθώς και ο βασικός κανόνας της προσθήκης του τελικού -s για το σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού ενώ η υλοποίηση και των τριών φάσεων προϋποθέτει την εξοικείωση των μαθητών με βασικές λειτουργίες χρήσης η/υ. 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν και να γνωρίσουν το λεξιλόγιο των αντικειμένων της σχολικής τάξης, να εξασκηθούν με σκοπό την κατανόηση και εμπέδωσή του αλλά και να το χρησιμοποιήσουν σε απλές δραστηριότητες.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Ας γνωρίσουμε τα αντικείμενα της σχολικής τάξης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σχολική τάξη
20 λεπτά
Φάση 2: Ας εξασκηθούμε
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σχολική τάξη
15 λεπτά
Φάση 3: Ας εξακριβώσουμε τι μάθαμε
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν το λεξιλόγιο που αφορά στα αντικείμενα της σχολικής τάξης.
  2. Να εξασκηθούν στο συγκεκριμένο λεξιλόγιο προκειμένου να οδηγηθούν στην εκμάθησή του.
  3. Να το χρησιμοποιήσουν.
  4. Να εμπεδώσουν το ήδη διδαγμένο λεξιλόγιο των χρωμάτων και των αριθμών έως το 10.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Πίνακας
θρανίο
καρέκλα
βιβλίο
τετράδιο
μολύβι
στυλό
χάρακας
γόμα
αντικείμενα σχολικής τάξης
σχολική τάξη
σχολείο
Αγγλικά
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (κατά προτίμηση ένας υπολογιστής ανά δύο ή τρεις το πολύ μαθητές) ή διαδραστικός πίνακας ή προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: Μαριάνθη Διαμαντέλλη (Εκπαιδευτικός)