Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Immigration

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το θέμα της ματανάστευσης αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από παλιά οι άνθρωποι, είτε μεμονομένα είτε σε ομάδες αποφάσιζαν ή αναγκάζονταν να μεταναστεύσουν για διαφορετικούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, για αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται έντονα μεταναστευικά κύματα κυρίως από ορισμένες χώρες προς συγκεκριμένους προορισμούς, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή τύπο ασχολούνται έντονα με το ζήτημα αυτό.

Το συγκεκριμένο σενάριο στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μια ευρύτερη εικόνα του ζήτήματος μέσα από διάφορες δραστηριότητες, όπως να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους, να χρησιμοποιούν αυθεντικά κείμενα (γραπτά και οπτικο-ακουστικά) για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Παράλληλα, με άξονα το θέμα της μετανάστευσης, οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν τις ικανοτητές τους να συνεργάζονται σε ομάδες, να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για άντληση πληροφοριών, καθώς και τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών για να επιτύχουν τους στόχους τους. Κυρίως, όμως το θέμα της μετανάστευσης αποτελεί αφορμή να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε ένα ανθρώπινο θέμα και να αναλάβουν ρόλους μέσα από μια δραστηριότητα ενσυναίσθησης, που έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια της κατανόησης μιας κατάστασης και το σεβασμό στους μετανάστες, δεδομένου ότι σύντομα θα αναλάβουν το ρόλο των ενεργών πολιτών μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύστημα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο διδασκαλίας βασίζεται στο θέμα της μετανάστευσης, σημαντικό και επίκαιρο ζήτημα των τελευταίων χρόνων, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Δεδομένου ότι το θέμα της ματανάστευσης είναι ιδιαιτερα ευαίσθητο ζήτημα και μπορεί να προκαλέσει έντονες και ένθερμες συζητήσεις, ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί, έτσι ώστε να μην νιώσει κανένας μαθητής άβολα με το συγκεκριμένα θέμα. Το σενάριο καλεί τους μαθητές να γνωρίσουν διάφορες πτυχές του ζητήματος, να προβληματιστούν πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το θέμα του σεναρίου, και να χρησιμοποιήσουν όλες τις γλωσσικές ικανότητες της αγγλικής γλώσσας (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου) προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του μαθήματος με τη βοήθεια της συνεργατικής μάθησης και της ενεργούς συμμετοχής τους στο μάθημα.
 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Topic Presentation
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Αίθουσα Διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 2: Immigration in the UK
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Αίθουσα Διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 3: Smilebox newsletters
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά αυθεντικά ερεθίσματα (βίντεο, γραφήματα).
  2. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας.
  3. Να εξασκήσουν τις γλωσσικές ικανότητες παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου.
  4. Να εξασκήσουν τις γλωσσικές ικανότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού λόγου.
  5. Να αναπτύξουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μετανάστευση
Ευρώπη
Αγγλία
αίτια
Συνέπειες
ενσυναίσθηση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Προβολικό μηχάνημα για την προβολή οπτικοακουστικού υλικού/εργασιών Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, εγκατεστημένη την εφαρμογή Smilebox (για την αναζήτηση πληροφοριών, συγγραφή εργασιών κλπ.)
Δημιουργός Σεναρίου: Ευαγγελία Τριανταφύλλου (Εκπαιδευτικός)