Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

THE RIGHT TO EDUCATION

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο καινοτόμο ψηφιακό σενάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών και βασίζεται στη μετάδοση της γνώσης μέσω της ανθρωπιστικής παιδείας με στόχο να καθιστά την μαθησιακή διαδικασία κοινωνική δραστηριότητα.Παράλληλα γίνεται προσέγγιση του δικαιώματος των παιδιών όλου του κόσμου στην εκπαίδευση με βιωματική μέθοδο έχοντας στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμεριφορών των μαθητών δίνοντας πραγματικό νόημα στη διδασκαλία.Η επικοινωνία με το Amaf School of Nairobi(ένα από τα πολλά σχολεία της Αφρικής όπου οι μαθητές διψούν για μάθηση) δίνει στους μαθητές μας τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν την αξία της εκπαίδευσης,να καταλάβουν έννοιες όπως η διαφορετικότητα και ο ρατσισμός και παράλληλα να εκτιμήσουν αυτά τα οποία θεωρούν δεδομένα στη ζωή τους.Επιπρόσθετα, καλλιεργούν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η αγάπη και η  συνεργατικότητα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό σνθρώπινο δικαίωμα και  όπλο κατά της φτώχειας.Το σενάριο αυτό καλεί τους μαθητές να ανακαλύψουν τη σημασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από χώρα,χρώμα και θρησκεία και μέσα από την παρουσίαση πραγματικών ψηφιακών σεναρίων στοχεύει στην ενεργοποίηση εκείνων των ιδεών που θα επιτρέψουν τον μαθητή να εργαστεί δημιουργικά για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών στην Αφρική και ταυτόχρονα θα εξυψώσει το μάθημα πέρα από τα συνηθισμένα ,ανοίγοντας ένα παράθυρο στον κόσμο για τους μαθητές μας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Why is education so important?
Χώρος Διεξαγωγής: computer lab
45 λεπτά
Φάση 2: Amaf School of Nairobi-Kenya
Χώρος Διεξαγωγής: computer lab
45 λεπτά
Φάση 3: Let's help a child have access to education!
Χώρος Διεξαγωγής: computer lab,classroom
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη σημασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση.
  2. Μαθαίνουν να σέβονται τον "άλλο" τον διαφορετικό και αποκτούν αξίες ζωής.
  3. Μαθαίνουν να αναζητούν,να συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων .
  4. οι μαθητές γίνονται πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού στην Αφρική .
  5. Βελτίωση του λεξιλογίου των μαθητών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
the right to education
poverty
peace
food
water
hunger
children's rights
Υλικοτεχνική υποδομή: 
computer lab,classroom
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)