Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο ψηφιακό σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Α' Γυμνασίου και  είναι προσαρμοσμένο για μια τάξη περίπου 15 μαθητών. Στη πρώτη φάση το σενάριο διερευνά την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, κάνει σύνδεση με τα προηγούμενα και συμβάλλει στην ενεργοποίησή τους. Εδώ εφαρμόζονται τεχνικές τύπου καταιγισμός ιδεών, συζήτησης και εμπλουτισμένης εισήγησης. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές δουλεύουν ομαδικά, διερευνούν και ανακαλύπτουν  τη λειτουργία και την ασφαλή χρήση των εργαλείων του εργαστηρίου. Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. Στην τρίτη φάση διδασκαλίας αρχικά παρουσιάζεται η σειρά των εργασιών στο εργαστήριο. Στη συνέχεια οι μαθητές δουλεύουν ατομικά και επιλέγουν αιτιολογημένα τα εργαλεία που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για τις κατασκευές τους. Εφαρμόζεται η μέθοδος της ατομικής εργασίας και η τεχνική της συζήτησης. Στη τέταρτη φάση οι μαθητές αυτοαξιολογούνται με τη βοήθεια φύλλων αυτοαξιολόγησης και διαδραστικών εργαλείων. Επίσης η συνεχής παρατήρηση του εκπαιδευτικού  κατά τη διάρκεια των φάσεων συμβάλει στην τελική αξιολόγηση των μαθητών. Στο  τέλος γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση του μαθήματος και η απαραίτητη εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Βιβλιογραφία - Πηγές

Βιβλίο Τεχνολογίας Α' Γυμνασίου -  Νικόλαος Γλώσσας

Βιβλίο Τεχνολογίας Εκπαιδευτικού - Νικόλαος Γλώσσας

Σημειώσεις:  "Εργαλεία Ξυλουργικής- Επίπλου" - Σκαρβέλης Μ. - Σιδεράς Δ.

Ένθετο περιοδικό "1000 ιδέες για μαστορέματα" - ΤΑ ΝΕΑ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές έχουν ήδη σχεδιάσει το ατομικό τους έργο και έχουν γνωρίσει τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή του. Το επόμενο βήμα είναι  να γνωρίσουν τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο της Τεχνολογίας καθώς και την σειρά των εργασιών που πρέπει να ακολουθήσουν  έτσι ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν την ατομική τους κατασκευή στο εργαστήριο. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή - Οι κατηγορίες των εργαλείων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Τεχνολογίας
40 λεπτά
Φάση 2: Διερεύνηση και αναγνώριση των εργαλείων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Τεχνολογίας
30 λεπτά
Φάση 3: Επιλογή εργαλείων για το ατομικό έργο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Τεχνολογίας
10 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Τεχνολογίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ταξινομούν οι μαθητές σε κατηγορίες τα διάφορα είδη εργαλείων του εργαστηρίου
  2. Να περιγράφουν οι μαθητές τη λειτουργία των εργαλείων του εργαστηρίου
  3. Να επιλέγουν οι μαθητές τα κατάλληλα εργαλεία για την ατομική τους κατασκευή
  4. Να περιγράφουν την σειρά των εργασιών που πρόκειται να ακολουθήσουν στο εργαστήριο
  5. Να είναι σε θέση οι μαθητές να χρησιμοποιούν τα εργαλεία με ασφάλεια
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Τεχνολογία
Εργαλεία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Τεχνολογίας, τα διαθέσιμα εργαλεία του εργαστηρίου, τα διαθέσιμα υλικά του εργαστηρίου (ξύλα, μακετόχαρτα κ.λ.π) , πάγκοι εργασίας, πίνακας, προβολέας, laptop, πρόγραμμα παρουσίασης, φύλλα εργασίας, φύλλα πληροφοριών
Δημιουργός Σεναρίου: Λάμπρος Ντάλης (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια