Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1/4 ώρας

Ηλεκτρονική παρενόχληση (Cyberbullying)

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το ψηφιακό σενάριο αναφέρεται στο γνωστό και ευρέως διαδεδομένο φαινόμενου του ηλεκτρονικού εκφοβισμού (Cyberbullying). Το σενάριο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος οι μαθητές, αλληλεπιδρώντας με το περιεχόμενο, αποσαφηνίζουν την έννοια και προβληματίζονται για τις συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Στο δεύτερο μέρος, μέσω αληθοφανών ιστοριών και παιγνιδιού μνήμης, οι μαθητές μαθαίνουν πως πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Τέλος στο τρίτο μέρος οι μαθητές αλληλεπιδρώντας με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και σωστού-λάθους αξιολογούν τις γνώσεις και τις στάσεις τους καταλήγοντας στα σωστά συμπεράσματα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το Διαδίκτυο είναι σήμερα καθημερινό εργαλείο στη ζωή μας: για την αναζήτηση πληροφοριών, για επικοινωνία, για αγορές, για ψυχαγωγία. Από μικρή ηλικία τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το θεωρούν ως μια αγαπημένη ενασχόλησή τους. Οι δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο είναι τεράστιες αλλά και οι παγίδες που κρύβει πολύ επικίνδυνες. Μια από αυτές είναι και η ηλεκτρονική παρενόχληση.

Είναι απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίσουν το θέμα, τους τρόπους αποφυγής και αντιμετώπισης της.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Γνωριμία με το θέμα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
45 λεπτά
Φάση 2: Ανάπτυξη - επεξεργασία του θέματος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
45 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση - Συμπεράσματα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν περιπτώσεις ηλεκτρονικού εκφοβισμού (cyber bullying)
  2. Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης του
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
διαδίκτυο
ηλεκτρονική παρενόχληση
cyberbullying
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστής, προτζέκτορας, διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)