Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Γνωρίζοντας τα ζώα της θάλασσας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με ορισμένα ζώα της θάλασσας και θα προσπαθήσουν να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο προσαρμογής και επιβίωσης των συγκεκριμένων ζώων. Το συγκεκριμένο σενάριο καλύπτει το κεφάλαιο 8 (Ζώα της Θάλασσας - Μελέτη Δημοτικού Γ’ Τάξης).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές θα κληθούν να περιγράψουν τη θάλασσα ως βιότοπο, αναγνωρίζοντας ζώα που ζουν σε αυτήν, ενώ ταυτόχρονα θα  προσπαθήσουν να ανακαλύψουν και να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τους μηχανισμούς προσαρμογής των ζώων στο συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Επαφή με τα ζώα της θάλασσας
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
60 λεπτά
Φάση 2: Ταυτότητες ζώων
Χώρος Διεξαγωγής: αίθουσα υπολογιστών
10 λεπτά
Φάση 3: Ας δούμε τι μάθαμε
Χώρος Διεξαγωγής: αίθουσα υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. οι μαθητές να αναγνωρίσουν ζώα που ζουν στις θάλασσες.
  2. οι μαθητές να ονομάσουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζώων της θάλασσας
  3. οι μαθητές να ονομάσουν και να περιγράψουν μηχανισμούς προσαρμογής των ζώων της θάλασσας
  4. οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση του Word και με το Revelation Natural Art
  5. οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ζώα της θάλασσας
προσαρμογή στο περιβάλλον
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων θα ξεκινήσει από την τάξη με τη χρήση του υπολογιστή του εκπαιδευτικού και ενός προτζέκτορα και θα συνεχιστεί στο εργαστήριο των υπολογιστών, το οποίο θα διαθέτει ικανό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα έχουν εγκατεστημένα τα απαραίτητα προγράμματα και λογισμικά. (κειμενογράφος word, revelation natural art.)
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΟΝΟΖΗ (Εκπαιδευτικός)