Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μελέτη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ο σκοπός του σεναρίου είναι να αναφερθεί σε σχετικά απλές περιπτώσεις γραφικών παραστάσεων που αναφέρονται σε ένα εγκάρσιο κύμα. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα είναι ότι πολλοί μαθητές δεν έχουν δει τη δημιουργία ένος εγκάρσιου μηχανικού κύματος και πως αυτό το γεγονός συνδέεται με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.

Αυτό το σενάριο αρχικά αναφέρεται  στα φυσικά μεγέθη ενός εγκάρσιου κύματος και πως αυτά μπορούν να μετρηθούν μέσω μιας προσομοίωσης.
Έπειτα προσπαθεί να παρουσιάσει έναν απλό τρόπο κατασκευής των γραφικών παραστάσεων y(x) και φ(x) (για μία χρονική στιγμή t).

 Επίσης προσπαθεί να παρουσιάσει έναν απλό τρόπο κατασκευής των γραφικών παραστάσεων y(t) και φ(t) (για ένα σημείο του ελαστικού μέσπου που βρίσκεται στη θέση x).

Όλα αυτά συνδέονται με προσομοιώσεις - ασκήσεις.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Φυσικά μεγέθη ενός εγκάρσιου μηχανικού κύματος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής.
30 λεπτά
Φάση 2: Στιγμιότυπο κύματος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 3: Ταλάντωση των σημείων του ελαστικού μέσου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν και να μετρούν τα φυσικά μεγέθη που υπάρχουν σε εγκάρσιο κύμα.
  2. Να σχεδιάζουν τις γραφικές y(x) και φ(χ) του κύματος κάποια χρονική στιγμή t.
  3. Να σχεδιάζουν τις γραφικές y(t) και φ(t) για ένα σημείο του μέσου διάδοσης του κύματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
εγκάρσιο κύμα
γραφικές παραστάσεις
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργός Σεναρίου: Φώτιος Ζαφειριάδης (Εκπαιδευτικός)