Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Lord Byron: an English poet or a hero?

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το κείμενο της βιογραφίας και καλούνται να εργαστούν ομαδικά για να γράψουν κάτι αντίστοιχο. Συγχρόνως γνωρίζουν το Λόρδο Βύρωνα και το έργο του ενώ παράλληλα θυμούνται και τη συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν μια βιογραφία αντλώντας πληροφορίες από ανάλογα κείμενα και χρησιμοποιώντας παρελθοντικό χρόνο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Introducing Lord Byron
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
40 λεπτά
Φάση 2: Lord Byron's biography
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
45 λεπτά
Φάση 3: Write your own biography
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τον Λόρδο Βύρωνα και το ρόλο του στην Επανάσταση του 1821
  2. Να διαβάσουν ένα κείμενο ψάχνοντας για συγκεκριμένες πληροφορίες
  3. Να μάθουν να γράφουν μια βιογραφία βρίσκοντας και αξιοποιώντας τις πληροφορίες που χρειάζονται
  4. Να επαναλάβουν τον Past Simple Tense
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Lord Byron
βιογραφία
Παρελθόν
Επανάσταση 1821
ιστορικά πρόσωπα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1 ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά δύο άτομα ή προβολικό μηχάνημα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ (Εκπαιδευτικός)