Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

›Η σχέση του ανθρώπου με το υπερβατικό, η αναζήτηση του ΄΄θείου΄΄ και η ανάγκη για επικοινωνία και δημιουργία είναι βαθιά ριζωμένα στην ανθρώπινη ύπαρξη.

›Στην πορεία της ιστορίας οι εικόνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανθρώπινου πολιτισμού (από τα πήλινα αγγεία της αρχαιότητας μέχρι την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας).Συνδέονται με την  κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική  και οικονομική ζωή του ανθρώπου.

›Οι ενέργειες του Θεού στην ιστορία και στον κόσμο αποκαλύπτονται με εικόνες και σύμβολα.Αυτά αποτελούν τον κώδικα επικοινωνίας θείας και ανθρώπινης ύπαρξης.Ο άνθρωπος αναζητά τρόπους να κατανοήσει αυτόν τον κώδικα φτιάχνοντας είδωλα και εικόνες.

Γίνεται όμως εικόνα ο Θεός;

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

H κατανόηση του ρόλου της εικόνας και των θρησκευτικών συμβόλων και η σημασία αυτών στη διαμόρφωση της πολιτισμικής μας ταυτότητας.

Η αξιολόγηση των εικόνων ως λατρευτικών και πολιτισμικών μνημείων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Πρώτη ώρα: αφόρμηση και σύνταξη ερωτηματολογίου.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
40 λεπτά
Φάση 2: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου και δημιουργία ομάδων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής
60 λεπτά
Φάση 3: Οι ομάδες δουλεύουν τα φύλλα εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 4: παρουσιάζουν όλες οι ομάδες τις εργασίες τους
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο
20 λεπτά
Φάση 5: αξιολόγηση των εργασιών
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Η γνώση μιας σημαντικής περιόδου της ιστορίας άμεσα συνδεδεμένης με τη θρησκεία και την παράδοση.
  2. Να μπορούν να συγκρίνουν αντιλήψεις της τοτινής εποχής για τις εικόνες με ανάλογες της σημερινής.
  3. Να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι εικόνες για τη λατρεία ,τη τέχνη και τη ζωή μας.
  4. Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να μοιράζονται τους προβληματισμούς μέσα στην τάξη.
  5. Να μπορούν να συνεργάζονται στα πλαίσια μιας εργασίας και να αναλαμβάνουν ευθύνες
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
εικόνα
σύμβολα
Εικονομαχία
οικουμενική Σύνοδος
λατρεία
Θεός.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολικό εργαστήριο
Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτρης Καϊμασίδης (Εκπαιδευτικός)