Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Getting to know our Internet habits: the mischievous side of social media

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους μαθητές αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα. Οι απεριόριστες δυνατότητες και η εύκολη προσβασιμότητα των νέων τεχνολογιών έχουν επηρεάσει δραματικά τόσο τη σχολική όσο και την κοινωνική ζωή, ιδιαιτέρως των εφήβων. Το ενθαρρυντικό, ωστόσο, είναι ότι με το πρόβλημα αυτό άρχισαν ήδη να ασχολούνται οι ίδιοι οι μαθητές, διερευνώντας τα βαθύτερα αίτια και αναζητώντας λύσεις.

Το παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρεί να προβληματίσει τους μαθητές αυτής της ηλικίας, εκθέτοντάς τους σε σχετικό διαδικτυακό υλικό, αλλά, κυρίως, φέρνοντάς τους σε επαφή με τα ευρήματα μιας έρευνας Άγγλων συνομιλήκων τους, η οποία συνδέει τη χαμηλή επίδοση και την κόπωση στο σχολείο με την αλόγιστη χρήση των social media.

Παράλληλα, μέσα από τα συνοδευτικά φύλλα εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν κάποιες από τις διδαχθείσες γραμματικές δομές, να γνωρίσουν καινούριους όρους και έννοιες που άπτονται της θεματικής, αλλά και να επικοινωνήσουν μέσω της αναπαράστασης (role-play), εργαζόμενοι σε ομάδες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με μία πρόσφατη διαδικτυακή έρευνα αλλά και με μια δημοφιλή ανάρτηση βίντεο, οι οποίες στοχεύουν στην αφύπνιση των χρηστών του διαδικτύου ως προς την αλόγιστη χρήση του τελευταίου, καθώς επίσης και να αυτοαξιολογηθούν οι μαθητές ως προς το δικό τους βαθμό εξάρτησης από τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακής επικοινωνίας. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Warm-up questions and brainstorming
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
30 λεπτά
Φάση 2: Reading task: An alarming school news report
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: Viewing/Listening task:"Look up"-an inspiring poem
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 4: Follow-up activities and homework assignment
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ, σπίτι (ανάθεση εργασίας)
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναπτυχθούν οι αναγνωστικές δεξιότητες των μαθητών μέσω του εντοπισμού πληροφοριών σε κείμενο.
  2. Να αναπτυχθούν οι ακουστικές δεξιότητες των μαθητών μέσω παρακολούθησης διαδραστικού βίντεο.
  3. Να αναπτυχθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών μέσω της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
  4. Να αποκτηθεί νέο λεξιλόγιο σχετικό με το θέμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  5. Να χρησιμοποιηθούν και να ανακτηθούν διδαγμένες γραμματικές δομές, όπως οι υποθετικοί λόγοι.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
addiction
overuse
news report
social isolation
school performance
sleep deprivation
digital devices
virtual
social networking sites
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολικό μηχάνημα, αίθουσα Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία-Φωτεινή Χαλαστάνη (Εκπαιδευτικός)