Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα Μαθηματικά μέσα από την Τέχνη

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο στοχεύει στη Διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών μέσα από την Τέχνη της Ζωγραφικής. Αναζητάμε συνδέσεις και μέσα από άλλες επιστήμες (Ιστορία, Αστρονομία, Βιολογία, Αρχιτεκτονική,  Πληροφορική).

Αναδεικνύεται η δυνατότητα διερεύνησης μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές μέσα από την μελέτη αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης (π.χ.: επιφάνεια, συμμετρία, χρυσή αναλογία, ο αριθμός π, μη ευκλείδιες γεωμετρίες, ανέφικτα σχήματα, αυτοομοιότητα, ακολουθία Fibonacci, Τρίγωνο Pascal) .

Το σενάριο συντελεί στην απομυθοποίηση της Επιστήμης των Μαθηματικών ως δύσκολη, αφηρημένη, μηχανιστική και για λίγους.

Παρέχει τη δυνατότητα  βιωματικής προσέγγισης της Μαθηματικής γνώσης μέσα από καλλιτεχνικά δημιουργήματα των μαθητών με αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών δυναμικής Γεωμετρίας (δημιουργική αλληλεπίδραση Μαθηματικών, Τέχνης και Τεχνολογίας)

Τέλος, ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών μέσα από τις διάφορες δράσεις στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος (εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις, μουσεία, εργαστήρια, παρακολούθηση διαλέξεων, συνεντεύξεις από ειδικούς  κ.α.)

Επέκταση σεναρίου: Προσεγγίζοντας τα Μαθηματικά μέσα από τη Μουσική

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές προσεγγίζουν σημαντικές μαθηματικές έννοιες μέσα από την ενασχόλησή τους με την Τέχνη

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή, παρουσίαση & θεωρητική θεμελίωση θέματος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 2: Κρυμμένα μαθηματικά σε διάσημα έργα τέχης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο υπολογιστών
30 λεπτά
Φάση 3: Επιτόπιες επισκέψεις σε μουσεία
Χώρος Διεξαγωγής: 1. Μουσείο Ηρακλειδών (Αθήνα) και 2. Εστία επιστημών (Πάτρα)
45 λεπτά
Φάση 4: Καλλιτεχνικές δημιουργίες μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο υπολογιστών και εργαστήριο εικαστικών
45 λεπτά
Φάση 5: Αποτίμηση εργασίας, αξιολόγηση, παρουσίαση διάχυση
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα και αίθουσα εκδηλώσεων σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών εννοιών μέσα από έργα τέχνης Τέχνης και μέσα από άλλες επιστήμες
  2. Διερεύνηση μαθηματικών εννοιών από μαθητές μέσα από αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης
  3. Η απομυθοποίηση της Επιστήμης των Μαθηματικών ως δύσκολη, μηχανιστική και για λίγους
  4. Βιωματική προσέγγιση της Μαθηματικής γνώσης μέσα από καλλιτεχνικά δημιουργήματα των μαθητών
  5. κοινωνική αλληλεπίδραση μαθητών μέσα από τις διάφορες δράσεις στα πλαίσια του πολιτιστικού προγρ/τος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Μαθηματικά
τέχνη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
εργαστήριο υπολογιστών, εκπαιδευτικό λογισμικό μαθηματικών, υλικά για εικαστικές κατασκευές μαθητών
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΜΠΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)
ΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Συντονιστής)