Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Βελτιώνοντας διατροφικές συνήθειες εφήβων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο μπορεί να αποτελέσει μέρος ευρύτερου προγράμματος αγωγής υγείας σχετικά με διατροφικές συνήθειες μαθητών, εστιάζοντας στις διατροφικές συνήθειες πρωινού γεύματος  μαθητών

Το σενάριο εμπλέκει τους μαθητές σε ερευνητική εργασία με ερωτηματολόγιο

1 ώρα: εισαγωγή, κινητοποίηση μαθητών, θεωρητική θεμελίωση, έρευνα με ερωτηματολόγιο πριν τη δράση του πρωινού στο σχολείο (για διερεύνηση συνηθειών πρωινού γεύματος των μαθητών)

2 ώρα: διεξαγωγή δράσης: παίρνοντας πρωινό στο σχολείο

3 ώρα:έρευνα με ερωτηματολόγιο μετα τη δράση του πρωινού στο σχολείο (για διερεύνηση αλλαγής συνηθειών πρωινού των μαθητών μετά τη δράση του πρωινού)

Τέλος γίνεται ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων και παρουσίαση/διάχυση αυτών στην ευρύτερη σχολική κοινότητα μέσω: 1) ανάρτησης σε ειδικά διαμορφωμένο ιστολόγιο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας, 2)διοργάνωσης ημερίδας ή ενημερωτικής εκδήλωσης όπου μπορούμε να  προσκαλέσουμε και ειδικό διατροφολόγο για εισήγηση αλλά και συζήτηση με τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς

Επέκταση σεναρίου: το σενάριο μπορεί να επεκταθεί στη γενική διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών μαθητών και σε άλλα γεύματα της ημέρας (π.χ. μεσημεριανό γεύμα, βραδυνό γεύμα κ.α.) 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται σχετικά με θέματα υγιεινής διατροφής και ανάπτυξης 

Το σενάριο στοχεύει στη Διαθεματική προσέγγιση της υγιεινής διατροφής των εφήβων μέσα από διάφορες επιστήμες και διδακτικά αντικείμενα (Βιολογία,Μαθηματικά, Οικιακή οικονομία και Φυσική Αγωγή).

Αναδεικνύεται την αξία του καλού πρωινού και της σωματικής άσκησης.

Συντελεί στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου μέσα από έρευνα με ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις από ειδικούς διατροφολόγους

Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να οργανώνουν και να διεξάγουν μια ερευνητική εργασία (με ερωτηματολόγιο), να κάνουν ανάλυση δεδομένων έρευνας (με Excel) και παρουσίαση αποτελεσμάτων (με power point)

Παρέχει τη δυνατότητα  βιωματικής προσέγγισης υγιεινών διατροφικών συνηθειών μέσα από δράσεις στο σχολείο (παίρνοντας πρωινό στο σχολείο)

Τέλος, ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών μέσα από τις διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας (δράση πρωινού στο σχολείο, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εργαστήρια χημείας και βιολογίας, παρακολούθηση διαλέξεων από ειδικούς διατροφολόγους, συνεντεύξεις από ειδικούς επιστήμονες βιολόγους, χημικούς κ.α.)

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή, παρουσίαση και θεωρητική θεμελίωση
Χώρος Διεξαγωγής: σχολικό εργαστήριο υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 2: έρευνα με ερωτηματολόγιο πριν τη δράση
Χώρος Διεξαγωγής: σχολείο
45 λεπτά
Φάση 3: παίρνοντας πρωινό στο σχολείο
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 4: ερωτηματολόγιο μετά τη δράση-διάχυση/αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: σχολείο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. διερεύνηση διατροφικών συνηθειών πρωινού γεύματος μαθητών γυμνασίου
  2. οι μαθητές να διεξάγουν επιστημονικη έρευνα με ερωτηματολόγιο
  3. αφού ενημερωθούν για την αξία ισσοροπημένης πρωινής διατροφής να την υιοθετήσουν
  4. κοινωνική αλληλεπίδραση μαθητών μέσα από τις διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
διατροφή
διατροφικές συνήθειες
πρωινό γεύμα
μαθητές γυμνασίου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, προγράμματα excel, powerpoint, word, internet για google docs
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Συντονιστής)