Οικονομικές Επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Θεωρίες Παρακίνησης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές, αρχικά με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, θα γνωρίσουν, θα κατανοήσουν, θα αναλύσουν και θα συγκρίνουν τρεις βασικές θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων (του Maslow, του Herzberg και των προσδοκιών), στο πλαίσιο ενός συνεχόμενου δίωρου μαθήματος. Στη συνέχεια, μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, θα εφαρμόσουν δημιουργικά τη νέα γνώση (σε μία διδακτική ώρα).

Το πρώτο δίωρο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ η άλλη ώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί στη σχολική τάξη, όπου θα υπάρχει ένας Η/Υ, ένας βιντεοπροβολέας και σύνδεση με το διαδίκτυο.

Οι μαθητές το πρώτο δίωρο εργάζονται ομαδικά (σε ομάδες των τριών ατόμων ανά Η/Υ), ενώ την άλλη ώρα λειτουργούν όλοι μαζί σαν μια ομάδα, στο πλαίσιο προσομοίωσης σύσκεψης των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης.

Στο συγκεκριμένο σενάριο αξιοποιείται επίσης η μαθητική κινηματογραφική δημιουργία ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να κατανοήσουν οι μαθητές τα θετικά αποτελέσματα της παρακίνησης των εργαζομένων, καθώς και τους τρόπους παρακίνησης που προτείνουν οι βασικές θεωρίες παρακίνησης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στη νέα γνώση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής.
70 λεπτά
Φάση 2: Ανακάλυψη και εμπέδωση της νέας γνώσης.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Έκφραση - Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοήσουν και να συγκρίνουν οι μαθητές τις βασικές θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων.
  2. Να προβληματισθούν για το ρόλο του «καλού» προϊστάμενου στη παρακίνηση των εργαζομένων.
  3. Να ανακαλύψουν τις τεχνικές παρακίνησης ενός προϊσταμένου, παρατηρώντας τη συμπεριφορά του.
  4. Να αντικρούσουν και να κριτικάρουν συμπεριφορές με επιχειρήματα από τις θεωρίες παρακίνησης.
  5. Να εξοικειωθούν με τη βασική αγγλική ορολογία του management.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
παρακίνηση
κίνητρα
ανάγκες
παράγοντες υγιεινής
παράγοντες παρακίνησης
Maslow
Herzberg
Vroom
θεωρία προσδοκιών.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ένας Η/Υ ανά τρεις μαθητές, ένας βιντεοπροβολέας κα σύνδεση με το διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συντονιστής)