Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Sherlock and the mysteries

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο ακολουθεί προδιαγραφές μάθησης οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς του ΑΠΣ αγγλικής γλώσσας για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθεί τις διδακτικές αρχές του ενιαίου ΕΠΣ-ΞΓ και εναρμονίζεται με το επίπεδο γλωσσομάθειας Β1 όπως αυτό καθορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Σχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και εμπλουτίζει τις διδακτικές ενότητες που ασχολούνται με την αγγλόφωνη λογοτεχνία. Επιπρόσθετα, προάγει τη συνεργατική, ενεργητική μάθηση στην ανάπτυξη επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων ανταλλαγής απόψεων με συνομιλητές και στην εξεύρεση λύσεων για ένα απλό πρόβλημα.

Οι δραστηριότητες του σεναρίου σχεδιάστηκαν με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών διαδραστικών δεξιοτήτων καθώς και την καλλιέργεια της διερευνητικής και ενεργητικής μάθησης. Ως κύρια στρατηγική επίτευξης των προηγούμενων στόχων, προτείνεται η εργασία των μαθητών σε ομάδες (ομαδο-συνεργατική μέθοδος).

Η αξιολόγηση των μαθησιακών στόχων πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου με τη χρήση φύλλων εργασίας, την εμπλοκή των μαθητών στη συνεργατική διαδικασία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τη μορφή μια σύντομης ιστορίας (short story).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου, επιπέδου Β1 και έχει ως στόχο να τους φέρει κοντά στην Αγγλική λογοτεχνία μέσα από το έργο ενός συγραφέα, τον ήρωα του οποίου γνωρίζουν και παρακολουθούν μέσα από τηλεοπτικές και κινηματογραφικές διασκευές. Οι μαθητές θα μελετήσουν δύο από τις περιπέτειες του γνωστού ντετέκτιβ Sherlock Holmes: μία τηλεοπτική και μία από το αυθεντικό κείμενο του Arthur Conan Doyle. Στη συνέχεια, θα κληθούν να αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιστορίας μυστηρίου και στο τέλος θα παράγουν τη δική τους ιστορία. Στην πορεία, θα εξασκήσουν τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου (listening, reading, speaking, writing)

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Who is Sherlock Holmes?
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο με υπολογιστές/διαδραστικό πίνακα
60 λεπτά
Φάση 2: Sherlock Holmes and the mysteries
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο με υπολογιστές/διαδραστικό πίνακα
45 λεπτά
Φάση 3: Writing a mystery story
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο με υπολογιστές/διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Εξοικείωση με το έργο ενός σημαντικού συγγραφέα της Βρετανικής λογοτεχνίας.
  2. Παρουσίαση και ανάλυση του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους.
  3. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και συνεργασίας.
  4. Κατανόηση αυθεντικού οπτικοακουστικού υλικού.
  5. Άσκηση δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
αγγλική γλώσσα
λογοτεχνία
sherlock holmes
mystery story
writing
arthur conan doyle
Υλικοτεχνική υποδομή: 
διαδραστικός πίνακας, υπολογιστές,φύλλα εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)