Λατινικά (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αυτό προτείνει τη διδασκαλία της ενότητας XI του σχολικού βιβλίο των λατινικών που διδάσκεται στην Γ΄ Λυκείου, στον προσανατολισμό ανθρωπιστικών σπουδών.

Στόχος είναι οι μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ. Για το λόγο αυτό η μέθοδος διδασκαλίας που προτείνεται είναι κυρίως η ομαδοσυνεργατική και λιγότερο η μετωπική. Επομένως ο ρόλος του καθηγητή είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός.

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας ολοκληρώνεται σε τρεις (3) φάσεις. Η 1η φάση αφορά τη διδασκαλία της θεωρίας της γραμματικής και του συντακτικού που συνοδεύουν το κείμενο στο σχολικό βιβλίο.

Η 2η φάση αφορά τη σύνταξη του κειμένου και τη μετάφρασή του. Οι μαθητές γνωρίζοντας ήδη τη θεωρία της γραμματικής και του συντακτικού, μπορούν να προχωρήσουν κατά ομάδες στη σύνταξη και μετάφραση του κειμένου.

Κατά την 3η φάση οι μαθητές θα ασχοληθούν με το περιεχόμενο του κειμένου. Θα αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με τον Αννίβα και τα τοπωνύμια που αναφέρονται στο κείμενο. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίσουν τα γεγονότα του Β΄ Καρχηδονιακού πολέμου.

 

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές ασχολούνται κυρίως με τη γραμματική και το συντακτικό των κειμένων, αφήνοντας στο περιθώριο το περιεχόμενό τους. Παίρνοντας αφορμή από την αναφορά στο όνομα του Αννίβα (κείμενο 11), οι μαθητές θα γνωρίσουν  και ένα σημαντικό  κομμάτι της ρωμαϊκής ιστορίας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: 1. Διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: 2. Σύνταξη και μετάφραση του κειμένου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: 3. Ενασχόληση με το περιεχόμενο του κειμένου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν τις καταλήξεις της οριστικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής
  2. Να γνωρίσουν και να ασκηθούν τις χρονικές προτάσεις με postquam,ut, simul + οριστική παρακειμένου
  3. Να συντάξουν και να μεταφράσουν το κείμενο XI του σχολικού βιβλίου των λατινικών
  4. Να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες και να τις παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους
  5. Να γνωρίσουν την προσωπικότητα του Αννίβα και τα γεγονότα του Α΄ και Β΄ Καρχηδονιακού Πολέμου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
γραμματική- συντακτικό - μετάφραση - ιστορία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
εργαστήριο Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Χιώτη (Εκπαιδευτικός)