Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωρίζοντας τον Κόσμο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη, περιγραφή και πρόσληψη διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Μέσα από την δημιουργία ενός "εικονικού" ταξιδίου δίνεται μία πρώτης τάξεως διδακτική ευκαιρία να προσεγγιστούν ενεργητικά βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειμένου που έχουν να κάνουν με ζητήματα κουλτούρας, διαφορετικότητας και γνώσεων. Η διδακτική μέθοδος εστιάζει στη διερευνητική, ενεργητική και συνθετική προσέγγιση της νέας γνώσης σε συνδυασμό με την ομαδοκεντρική διδασκαλία και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι ενέργειες των μαθητών εμπεριέχουν επίλυση προβλήματος, συνεργασία, υπόθεση, εισήγηση, σύγκριση και συσχέτιση δεδομένων, εφαρμογή στην πράξη της νέας γνώσης, καθώς θα κληθούν στο τέλος να την παρουσιάσουν μέσα από την μικρού μήκους δική τους εκπομπή.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν, να περιγράψουν και να αναλύσουν τα πολιτικά, οικονομικά, θρησκευτικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά διαφόρων χωρών του πλανήτη. Επίσης οι μαθητές θα κληθούν να γνωρίσουν βασικά επαγγέλματα που συμμετέχουν στη δημιουργία μιας ταινίας καθώς και έναν ερασιτεχνικό τρόπο παραγωγής. Η συνδρομή των πολυμεσικών εργαλείων μπορεί να συνδράμει στην ομαδοκεντρική προσπέλαση της γνώσης, να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να τους καθοδηγήσει -με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού- στην κατάκτηση μιας σειράς στόχων που θα συνδέονται στενά με δεξιότητες οργάνωσης, αυτοαξιολόγησης, συνεργατικής δημιουργικότητας και αυτόνομης μάθησης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Συγκάτοικοι στον πλανήτη Γη
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα (Εργαστήριο Πληροφορικής)
25 λεπτά
Φάση 2: Προετοιμασία για το ταξίδι
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα (Εργαστήριο Πληροφορικής)
45 λεπτά
Φάση 3: Προετοιμασία εκπομπής
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
30 λεπτά
Φάση 4: Δημιουργία μίνι ντοκυμαντέρ
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
40 λεπτά
Φάση 5: Τι καλά τα μάθαμε
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Πλανήτης
χώρες
Πολιτισμός
αξιοθέατα
ντοκιμαντέρ
ταινία
θρησκεία
πολίτευμα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Κάμερα, Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: Ελευθέριος Κωστένης (Εκπαιδευτικός)