Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ανάγλυφο της Ευρώπης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το ψηφιακό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές γνωρίζουν να ορίζουν τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη, ενώ έχουν διδαχτεί και μπορούν να εντοπίζουν κάποια στοιχεία του οριζόντιου και του κατακόρυφου διαμελισμού.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με στοιχεία του οριζόντιου και κατακόρυφου διαμελισμού της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα τα ποτάμια, τις χερσονήσους, τις οροσειρές, τα νησιά και τις πεδιάδες.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Ανίχνευση και υπενθύμιση πρότερων γνώσεων.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 2: Μελέτη γεωφυσικού χάρτη Ευρώπης και καταγραφή.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
90 λεπτά
Φάση 3: Σύνθεση εννοιολογικού χάρτη και παρουσίαση.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 4: Εμπέδωση και αξιολόγηση νέας γνώσης.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα διαφορετικά στοιχεία του ανάγλυφου.
  2. Να μάθουν να ονοματίζουν στο χάρτη της Ευρώπης στοιχεία του ανάγλυφου.
  3. Να οργανώνουν και να επαληθεύουν τις παρεχόμενες πληροφορίες.
  4. Να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν για την επίτευξη αποτελέσματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Γεωγραφία
Ανάγλυφο
Ευρώπη
ποτάμια
χερσόνησοι
πεδιάδες
νησιά
οροσειρές
Υλικοτεχνική υποδομή: 
5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για εργασία των ομάδων, προβολικό μηχάνημα για προβολή εργασιών, εκτυπωτής
Δημιουργός Σεναρίου: Αθανάσιος Μπατσίλας (Εκπαιδευτικός)