Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Lady Liberty: a Story to be Heard

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μεταναστευτικές ροές στις χώρες υποδοχής αποτέλεσαν και αποτελούν απειλή για τους ντόπιους που ενίοτε αντιδρούν με φόβο και εχθρότητα κατά του "ξένου". Η ιστορία που μας διηγείται το 'Αγαλμα της Ελευθερίας ενισχύει την ιδέα της αποδοχής και της ενσωμάτωσης των "φτωχών και  καταφρονεμένων", ένα μήνυμα χαραγμένο στη βάση του αγάλματος που μπορεί να είναι επίκαιρο σήμερα.

Το συγκεκριμένο σενάριο ασχολείται με το θέμα της μετανάστευσης. Οι μαθητές καλούνται να ακούσουν και να διαβάζουν ένα ποίημα, να παρακολουθήσουν απόσπασμα ενός αυθεντικού υλικού, να συζητήσουν με  αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debate) και να γράψουν μια ιστορία βάζοντας τον εαυτό τους στη θέση ενός μετανάστη. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η σημερινή οικονομική κρίση, ο φόβος του μέλλοντος , η κοινωνικό-πολιτική αστάθεια και η μετανάστευση αποτελούν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν τους εφήβους. Οι μαθητές μας, μερικές φορές, εκδηλώνουν ξενοφοβία και ρατσισμό στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.Ως  σχολείο,  πρέπει να ενδυναμώσουμε τους μαθητές  ενάντια στη ξενοφοβία και τις διακρίσεις, με την υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων που στοχεύουν στην αναγνώριση της αξίας των ανθρωπίνων δικαιώματων, την άρνηση του ρατσισμού και της προκατάληψης  και την καλλιέργεια  δημοκρατικής συνείδησης. Το σενάριο αυτό θεωρεί το άγαλμα  της Ελευθερίας, Lady Liberty, ως σύμβολο αποδοχής και ενσωμάτωσης μεταναστών από μία κοινωνία που αποτέλεσε "χωνευτήρι" ( melting pot) διαφορετικών πολιτισμών. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Lady Liberty
Χώρος Διεξαγωγής: Computer Room
10 λεπτά
Φάση 2: Immigrants arriving at Ellis Island
Χώρος Διεξαγωγής: Computer room
15 λεπτά
Φάση 3: The New Colossus
Χώρος Διεξαγωγής: Computer Room
15 λεπτά
Φάση 4: Migrant Crisis in Europe
Χώρος Διεξαγωγής: Computer Room
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. •Να αναπτύξουν οι μαθητές λεξιλόγιο, προφορικές και γραπτές δεξιότητες σχετικά με τη μετανάστευση
  2. •Να ευαισθητοποιηθούν ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία
  3. •Να διδαχτούν από την ιστορική μνήμη και να εκτιμήσουν την πολιτιστική αξία σημαντικών μνημείων
  4. •Να αναπτύξουν μια δημοκρατική συνείδηση βασισμένη σε συναισθήματα αλληλεγγύης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Statue
Liberty
μετανάστες
καλωσόρισμα
debate
crisis
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Αίθουσα πληροφορικής, φύλλα εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΣΗΜΩ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)