Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Experiencing the American Culture and Identity Through the Rodeo

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο σενάριο έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές το ροντέο ως μέσο διασκέδασης στην Αμερική και να βρουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που προβάλλονται μέσα από αυτό. Επιπλέον, στόχος είναι να ανακαλύψουν το συγκεκριμένο μέσο διασκέδασης όπως εκφραζόταν/εκφραζεται και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Τέλος, οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τις φυλετικές διακρίσεις που διαφαίνονται μέσα από το ροντέο καθώς και το ρόλο των γυναικών.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Καθώς η διδασκαλία των Αγγλικών δεν αφορά μόνο στη διδασκαλία της γλώσσας αλλά και στη διδασκαλία της κουλτούρας ενός λαού το συγκεκριμένο ψηφιακό σενάριο καλεί τους μαθητές να αναρωτηθούν πώς η Αμερικανική ταυτότητα εκφράζεται μέσα από ένα θέαμα όπως το Ροντέο και πώς το θέαμα αυτό δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια της Αμερικής. Επίσης καλούνται να ανακαλύψουν με ποιό τρόπο οι φυλετικές διακρίσεις και η θέση της γυναίκας στην κοινωνία αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα τέτοιο θέαμα. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Καταιγισμός ιδεών
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
20 λεπτά
Φάση 2: Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο υπολογιστών
10 λεπτά
Φάση 3: Κατανόηση μέσα από δραστηριότητες
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
40 λεπτά
Φάση 4: Συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με την Αμερικανική ταυτότητα.
  2. Να ασχοληθούν με λεπτομέρεια με το συγκεκριμένο θέαμα και τις παραλλαγές του σε όλο τον κόσμο.
  3. Να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη των μαθητών.
  4. Να καλλιεργηθεί η συνεργατική μάθηση και οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση των υπολογιστών.
  5. Να αναπτυχθούν οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αγγλικά
ο πολιτισμός μέσα από ένα μέσο διασκέδασης
η απόκτηση αυτοπεποίθησης και δεξιοτήτων ώστε να παρουσιάσουν το έργο τους σε ένα ευρύ κοινό
Ανάπτυξη ατομικών πρωτοβουλιών και συνεργατικών συμπεριφορών
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Υπολογιστών
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)