Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φύγε-φύγε ποντικάκι...

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο βοηθά τα μικρά παιδιά να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες αλλά και τα βασικά μέρη του υπολογιστή, το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Τα βοηθά να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις τους χρησιμοποιώντας λογισμικό και εντάσσοντας οργανικά τις ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το παρόν σενάριο έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, στην αναγνώριση του υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο αλλά και ειδικότερα για τον εαυτό τους, στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων στην τάξη. Εστιάζει τόσο στο ποντίκι του υπολογιστή όσο και  στο πληκτρολόγιο, με έμφαση σε βασικά πλήκτρα του, με σκοπό την καλλιέργεια της ικανότητας των παιδιών να τα χρησιμοποιούν με επιτυχία.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Φύγε-φύγε ποντικάκι...
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 2: Ας παίξουμε με το ποντίκι
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 3: Πληκτρολόγιο και πλήκτρα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν τα παιδιά το ποντίκι του υπολογιστή και να μάθουν να το κινούν
  2. Να εκτελούν εντολές και να παίζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια με τη χρήση του ποντικιού
  3. Να γνωρίσουν το πληκτρολόγιο και τα πλήκτρα του και να χρησιμοποιήσουν κάποια
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
πληροφορική
νηπιαγωγείο
ποντίκι
πληκτρολόγιο
Υλικοτεχνική υποδομή: 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)