Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Γεωργία και Περιβάλλον

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Κατ΄αρχή θα δοθεί και θα αναλυθεί ο ορισμός της έννοιας της "γεωργίας". Με βάση αυτό τον ορισμό θα προκύψουν οι "τομείς" της γεωργικής παραγωγής.

Στη συνέχεια θα δοθούν παραδείγματα και θα αναλυθεί και αιτιολογηθεί το πως το περιβάλλον επηρεάζει την κατανομή, την άσκηση αλλά και τα αποτελέσματα της γεωργικής δραστηριότητας.

Τέλος θα δοθούν πληροφορίες για τους τρόπους άσκησης της γεωργίας, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη του γεωργού απέναντι στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γίνουν ικανοί να διακρίνουν ποιες από τις δραστηριότητες του ανθρώπου είναι "γεωργικές" και να το αιτιολογούν. Επίσης να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον επηρεάζει τη γεωργία όπως επίσης και το πως ο τρόπος άσκησης της γεωργίας μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Τομείς γεωργικής παραγωγής
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
35 λεπτά
Φάση 2: Σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
10 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να πληροφορηθούν για την αλληλεπίδραση μεταξύ περιβάλλοντος και γεωργίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Γεωργία
περιβάλλον
Εντατική γεωργία
Παραδοσιακή γεωργία.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)