Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

My favourite animal

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μέσα από μια σειρά διαδραστικών ασκήσεων, οι μαθητές κάνουν αρχικά επανάληψη των διαφόρων μερών του σώματος ενός ζώου. Στη συνέχεια εμπεδώνουν καλύτερα λεξιλόγιο και δομές που αφορούν στις διατροφικές συνήθειες κάποιων ζώων, στον τόπο κατοικίας τους αλλά και σε κάποιες συνήθειες- ικανότητές τους.Τέλος, καλούνται να φτιάξουν την δική τους αφίσα, παρουσιάζοντας το αγαπημένο τους ζώο με κείμενο και εικόνα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Μέσα από μια σειρά διαδραστικών ασκήσεων οι μαθητές επαναλαμβάνουν ή/και μαθαίνουν το λεξιλόγιο που τους είναι απαραίτητο προκειμένου να περιγράψουν το αγαπημένο τους ζώο, άγριο ή κατοικίδιο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Body parts of animals
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 2: Animals: Habitat-Food- Habits
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Make a poster
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής και/ή αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να επαναλάβουν και να εμπεδώσουν λεξιλόγιο σχετικό με τα μέρη του ΄σώματος των ζώων
  2. Να επαναλάβουν γνώσεις/λεξιλόγιο σχετικά με την κατοικία, την διατροφή και τις συνήθειες των ζώων
  3. Να διδαχθούν καινούριο λεξιλόγιο σχετικά με τα ζώα με τρόπο ευχάριστο και παιγνιώδη
  4. Να εκφραστούν δημιουργικά φτιάχνοντας τις δικές τους αφίσες και παρουσιάζοντας το αγαπημένο τους ζώο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
body parts
poster
habits
food
habitat
Υλικοτεχνική υποδομή: 
προβολέας, υπολογιστές (σε εργαστήριο πληροφορικής), ηχεία, εκτυπωτής
Δημιουργός Σεναρίου: Διονυσία Μαρώτη (Εκπαιδευτικός)