Γερμανική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Warum studieren? - Γιατί να σπουδάσω?

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Θεματική του σεναρίου είναι "σπουδές" και "γιατί να σπουδάσω". Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ την ηλικιακή ομάδα, που απευθύνεται το σενάριο. Ταυτόχρονα ασχολείται με το γραμματικό φαινόμενο των δευτερουσών προτάσεων (σύνταξή και κατανόηση) Finalsatz / Doppelkonjuktionen / Kausalsatz.

Μέσα από την εισαγωγή νέου λεξιλογίου, το νέο και παλιό γραμματικό φαινόμενο, ωθεί τους νέους να χρησιμοποιήσουν περισσότερο την Γλώσσα στόχο (Γερμανικά), προτρέποντάς τους μέσα από διαδικασίες να αναρωτηθούν, να σκεφτούν, να συζητήσουν μεταξύ τους και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους (με επιχειρήματα) προφορικά!

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Κατανόηση και σύνταξη δευτερουσών προστάσεων (Finalsatz, Doppelkonjuktionen, Kausalsatz)

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στο θέμα
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας με Η/Υ, Ιντερνετ & βιντεοπροτζέκτορα ή εργαστήριο Η/Υ
25 λεπτά
Φάση 2: Γραμματικό φαινόμενο 1
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: Γραμματικό φαινόμενο 2
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 4: Επανάληψη και εμπέδωση μέσω προσωπικής εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να προβληματιστούν, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το θέμα "σπουδές"
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Δευτερεύουσες προτάσεις
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, προβολικό μηχάνημα, Ίντερνετ, εργαστήριο Η/Υ.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)