Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ................Η ΠΕΤΡΑ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

 Οι μαθητές στο ερώτημα με τι υλικά μπορούμε να φτιάξουμε μια ασφαλή βάρκα που να μην βουλιάζει στο νερό θα προσπαθήσουν να σκεφτούν διάφορα υλικά  τα όποια θα καταγράψουν σε πινάκα αναφοράς σ’ ένα αρχείο  με δική τους γραφή  και στη συνέχεια θα πειραματιστούν δοκιμάζοντας να ρίξουν τα υλικά αυτά στην θάλασσα προκειμένου να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν τις υποθέσεις που έκαναν γι’ αυτά προηγουμένως. Θα διατυπώσουν προτάσεις και  θα δώσουν λύσεις με επιχειρήματα. Θα   εξοικείωθουν με βασικές ερευνητικές διαδικασίες όπως: συλλογή υλικών,  διατύπωση υποθέσεων, δοκιμή, παρατήρηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, και αξιολόγηση με διατύπωση  προτάσεων

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να διαπιστώσουν οι μαθητές με βιωματικό τρόπο ότι όλα τα υλικά δεν συμπεριφέρονται  στο νερό όπως η πέτρα –δεν βουλιάζουν δηλαδή-αλλά  υπάρχουν και υλικά που επιπλέουν.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Ιδεοθύελα, Διερεύνηση προυπαρχουσών γνώσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Η αίθουσα διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 2: Δημιουργία ιστογράμματος
Χώρος Διεξαγωγής: Η αίθουσα διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 3: Πείραμα Επιπλέουν - Βυθίζονται
Χώρος Διεξαγωγής: Η αίθουσα του σχολείου αρχικά και στη συνέχεια η θάλασσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Γλωσσική καλλιέργεια μέσα από διαλογική συζήτηση.
  2. . Αναδυόμενη γραφή και γραφή μέσω φωνολογικής ενημερότητας
  3. Γνωριμία με την ψηφιακή τεχνολογία
  4. Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Επιπλέουν - βυθίζονται
Υλικοτεχνική υποδομή: 
¨Ε να (1) κασετόφωνο καταγραφέα φωνής, δύο (2) ηλεκτρονικούς υπολογιστές , ένα (1) USB, μία (1) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, έναν προτζέκτορα με οθόνη.
Δημιουργός Σεναρίου: ΖΩΗ ΖΑΧΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)