Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Young Indianas, R U ready to explore?

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές καλούνται αξιοποιώντας την αισθητική τους εμπειρία από την ψηφιακή - εικονική   επίσκεψή τους στο Βρετανικό Μουσείο να προσεγγίσουν διαθεματικά το μάθημα των Αγγλικών και της Ιστορίας χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες με τρία διαφορετικά φύλλα εργασίας και χρησιμοποιούν τον ιστοχώρο του μουσείου ως πολιτιστικό ερέθισμα στην πρώτη φάση για να παρατηρήσουν έργα τέχνης και να εκφραστούν για αυτά και κατόπιν στη δεύτερη φάση να ψάξουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε αυθεντικό περιβάλλον και αυθεντική γλώσσα να τις συγκεντρώσουν και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια. Οι πληροφορίες εκτός απ’ το συγκεκριμένο έκθεμα αφορούν στο γενικότερο θέμα της συγκεκριμένης αίθουσας ή προθήκης. Το κοινό θέμα είναι η "Ενδυμασία και το Κόσμημα στην αρχαιότητα"  αλλά στην κάθε ομάδα έχει ανατεθεί διαφορετικός πολιτισμός της αρχαιότητας 1) Αρχαία Αίγυπτος 2) Αρχαία Ελλάδα 3) Ρωμαϊκή Βρετανία. Στην τρίτη φάση με αφορμή βίντεο του μουσείο σχετικό με τα Ελγίνεια μάρμαρα αφ' ενός και απόσπασμα από το λόγο της Μελίνας Μερκούρη αφ' ετέρου οι μαθητές δημιουργούν δύο αντίπαλες ομάδες προκειμένου να προετοιμάσουν επιχειρήματα   για τη λογομαχία- debate με θέμα " Επιστροφή των Ελγίνειων στην Ελλάδα" Η μία ομάδα υποστηρίζει την Ελληνική πλευρά και η άλλη τη Βρετανική. Υπάρχει μια ομάδα τριών συντονιστών που κατευθύνει τη λογομαχία. Η συζήτηση βιντεοσκοπείται και παρουσιάζεται  από τους μαθητές σε άλλη τάξη που θα παίξει το ρόλο του ανώτατου όργανου λήψης  απόφασης και μια από τις δύο ομάδες ανακηρύσσεται νικήτρια. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας από την εικονική επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο με σκοπό αφ’ ενός την διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας και της Ιστορίας χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και αφ’ ετέρου την εξυπηρέτηση επιμέρους στόχων, γνώσεων, δεξιοτήτων και  στάσεων. 

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Artful Thinking
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα και 3 φορητούς υπολογιστές
45 λεπτά
Φάση 2: Looking for specific Information - Presenting Info
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα και 3 φορητούς υπολογιστές
45 λεπτά
Φάση 3: The Art of argument - Debate
Χώρος Διεξαγωγής: Οποιαδήποτε αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή προτζέκτορα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ενδυνάμωση της παρατηρητικότητας και της αισθητικής αντίληψης
  2. Βελτίωση της ικανότητας πλοήγησης σε αυθεντικό διαδικτυακό περιβάλλον
  3. Αναζήτηση συγκεκριμένης πληροφορίας σε αυθεντικό κείμενο της γλώσσας στόχο
  4. Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στη γλώσσα στόχο
  5. Καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της δημιουργικής σκέψης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Βρετανικό Μουσείο
Ελγίνεια
καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα
τέχνη
ενδυμασία στην αρχαιότητα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
3 υπολογιστές για τις ομάδες, σύνδεση με το διαδίκτυο. προτζέκτορας, 3 αντικείμενα τέχνης (ένα αντίγραφο αρχαίου ελληνικού αγαλαμτίδιου, 1 αιγυπτιακός πάπυρος ή φωτοτυπία και ένα ρωμαϊκό νόμισμα ή κόσμημα (αντίγραφο)), 3 φάκελοι,
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)