Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Imagination is the highest kite

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αποτελεί μια ευκαιρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν διαπολιτισμική επίγνωση μέσω της Αγγλικής γλώσσας η οποία λειτουργεί σα γλώσσα γέφυρα μεταξύ των πολιτισμών. Ιδανικά μπορεί να συνδυαστεί με τις παραμονές του τριημέρου της Κ. Δευτέρας συνδυάζοντας έτσι τη σχολική με την κοινωνική ζωή. Το σενάριο καινοτομεί γιατί εκτός από τη χρήση της τεχνολογίας και την εξοικείωση των μαθητών με νέα κειμενικά μέσα, ενσωματώνει στοιχεία μη-τυπικής μάθησης (κατασκευή χαρταετού) και μέσα από τη θεματική του έρχεται κοντά στις αναπαραστάσεις των μαθητών/τριών της ηλικιακής αυτής ομάδας δίνοντας σε αυτές επιπλέον πολλαπλότητα. Το σενάριο είναι βασισμένο σε κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Ταυτόχρονα όμως λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά είδη ευφυΐας των μαθητών/τριών και οι ιδιαίτεροι τρόποι να μαθαίνουν καθώς χρησιμοποιείται πληθώρα δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν διαφορετικές δεξιότητες.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των γνωστικών δεξιοτήτων γίνεται μέσα από τα έργα και τις απαντήσεις των μαθητών στις διάφορες φάσεις του σεναρίου. Την ίδια ώρα όμως γίνεται και μία πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από ένα φύλλο εργασίας αναστοχασμού που συμπληρώνουν οι μαθητές στο τέλος και της τρίτης φάσης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο φέρνει σε επαφή τους μαθητές και τις μαθήτριες με το έθιμο αλλά και τη χρήση του χαρταετού χρησιμοποιώντας την Αγγλική σαν γλώσσα γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Ταυτόχρονα μαθαίνουν για την συμβολική και αισθητική του αξία μελετώντας πολυτροπικά κείμενα και διαδραστικές παρουσιάσεις. Τέλος, καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις ακουστικές τους δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα για να παρακολουθήσουν βίντεο και να κατασκευάσουν το δικό τους χαρταετό. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Αφόρμηση. Warm up.
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη ή εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Learning about kites from around the globe!
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη ή εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Follow up. Watch the video and make your own kite.
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη ή εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξασκήσουν κιναισθητικές δεξιότητες, όπως το συντονισμό και τον έλεγχο κινήσεων του σώματος.
  2. Να διασκεδάσουν και να ενθαρρυνθούν μέσα από πιο βιωματικούς μη τυπικούς τρόπους μάθησης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Χαρταετός
Κ. Δευτέρα
ακουστικές ασκήσεις
κατασκευή χαρταετού
infographic
διαπολιτισμικότητα
αναστοχαστική αξιολόγηση
κιναισθητικές δεξιότητες
μη τυπική μάθηση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο, φωτοτυπικό μηχάνημα.
Δημιουργός Σεναρίου: Ειρήνη Βλαζάκη (Εκπαιδευτικός)