Γερμανική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

(Auch) in meiner Freizeit schütze ich die Umwelt!

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας "ελεύθερος χρόνος" (Freizeit- Hobbys). Μέσα από διάφορες δραστηριότητες εξασκούνται στο σχετικό λεξιλόγιο και εκφράζουν την άποψή τους για το θέμα. Μέσα από ένα αυθεντικό κείμενο, γνωρίζουν μη συμβατικές ασχολίες ελεύθερου χρόνου και σε άλλες χώρες και ευαισθητοποιούνται περιβαλλοντικά.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η τάξη γερμανικών συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα E Twinning. Τα παιδιά έχουν γνωριστεί και στο πλαίσιο της συνεργασίας τους ανταλλάσσουν E-Mail και συζητούν, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του προγράμματος. Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν οι ασχολίες, που έχουν τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους και να γνωρίσουν πρωτότυπα χόμπυ.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο, που αφορά στις ασχολίες του ελεύθερου χρόνου (Freizeit- Hobbys), το εξασκούν και το χρησιμοποιούν, για να εκφράσουν την προσωπική τους προτίμηση και άποψη (λεξιλογική και γλωσσολογική ικανότητα).

Παράλληλα ανακαλύπτουν ασχολίες ελεύθερου χρόνου, φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες προωθούν την περιβαλλοντική συνείδηση και στόχο έχουν τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Παρουσίαση και εξάσκηση του λεξιλογίου
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Κατανόηση γραπτού λόγου
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσει και να εξασκηθεί ο μαθητής στο λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας "ελεύθερος χρόνος"
  2. Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας
  3. Να γνωρίσει και να συγκρίνει δικές του συνήθειες με συνήθειες άλλων χωρών (διαπολιτισμικότητα)
  4. Να ευαισθητοποιηθεί για περιβαλλοντικά θέματα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Freizeit
Hobbys
Umwelt
Υλικοτεχνική υποδομή: 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικός πίνακας, σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)