Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Learn vocabulary through music

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

H ακρόαση αγγλικών τραγουδιών είναι συχνά μια αγαπημένη ασχολία των μαθητών και προσφέρεται για την εκμάθηση λεξιλογίου της αγγλικής γλώσσας. Το σενάριο αυτό παρουσιάζει ένα διαδικτυακό αγγλικό λεξικό το οποίο συνδέει κάθε λέξη με ένα γνωστό τραγούδι. Οι μαθητές θα γνωρίσουν το λεξικό αυτό, θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων λημμάτων και θα μάθουν πώς να μαθαίνον λεξιλόγιο με συστηματικό τρόπο μέσα από τραγούδια. Το σεναριο αποτελείται από τρεις φάσεις: A dictionary based on songs, Create a new dictionary entry και Have fun with songs and words (Extension). Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την περιήγηση των μαθητών στο λεξικό MusicLexis και η δεύτερη φάση τη δημιουργία νέων λημμάτων σε συνεργασία με συμμαθητές. Τέλος, στην τρίτη φάση, η οποία αποτελεί επέκταση του σεναρίου, οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν μια δημιουργική δραστηριότητα με λέξεις και τραγούδια που θα επιλέξουν από το λεξικό.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο στοχεύει να ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν με συστηματικό τρόπο νέο λεξιλόγιο της Αγγλικής γλώσσας μέσα από τραγούδια. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: A dictionary based on songs
Χώρος Διεξαγωγής: Computer lab
20 λεπτά
Φάση 2: Create a new dictionary entry
Χώρος Διεξαγωγής: Computer lab
45 λεπτά
Φάση 3: Have fun with songs and words
Χώρος Διεξαγωγής: Computer lab
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές μια διασκεδαστική μέθοδο εκμάθησης λεξιλογίου, μέσω της μουσικής
  2. Να γνωρίσουν οι μαθητές το wiki ως μια μορφή συνεργατικής ιστοσελίδας
  3. Να κατανοούν και να εκτελούν τεχνικές οδηγίες για τη δημιουργία σελίδας στο διαδίκτυο
  4. Να εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Music
dictionary
vocabulary
songs
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου γίνεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Απαιτείται γρήγορη και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές καλό είναι να φέρουν ακουστικά τα οποία θα συνδέσουν στους υπολογιστές για να ακούν τα τραγούδια στο λεξικό ατομικά.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)