Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισροές-Εκροές και Παραγωγή προϊόντων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο εκπαιδευτικό σενάριο χρησιμοποιούνται μαθησιακά αντικείμενα που εμπεριέχονται στο εμπλουτισμένο βιβλίο μαθητή για το μάθημα "Τεχνολογία" της Β΄ τάξης του Γυμνασίου, καθώς και στο Φωτόδεντρο/Ψηφιακό Σχολείο και αφορούν α) στον τρόπο λειτουργίας ενός απλού μοντέλου συστήματος παραγωγής, β) στην επίδραση των συντελεστών στην παραγωγή και γ) στην έννοια του κέρδους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στο μάθημα "Τεχνολογία" που διδάσκεται στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου, ο μαθητής εισάγεται, μεταξύ άλλων, σε έννοιες που χαρακτηρίζουν ένα βιομηχανικό σύστημα παραγωγής, όπως "εισροές", "εκροές", "συντελεστές παραγωγής", "κέρδος" και ανακαλύπτει βιωματικά την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ τους. Ο μαθητής, μέσα από την υλοποίηση των φάσεων του εκπαιδευτικού σεναρίου, αποσαφηνίζει, αντιλαμβάνεται και συσχετίζει αυτές τις έννοιες.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Εισροές-Εκροές, Συντελεστές παραγωγής
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη με υπολογιστές
45 λεπτά
Φάση 2: Παραγωγή προϊόντων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη με υπολογιστή και διαδραστικό πίνακα
20 λεπτά
Φάση 3: Κέρδος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη με υπολογιστές
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να γνωρίζουν και να διακρίνουν τις έννοιες εισροές, εκροές, και συντελεστές παραγωγής
  2. Οι μαθητές να γνωρίζουν την έννοια του κέρδους
  3. Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται την αλληλεξάρτηση των συντελεστών παραγωγής
  4. Οι μαθητές να συναρτούν την έννοια "κέρδος" με το κόστος των συντελεστών παραγωγής των προϊόντων
  5. Οι μαθητές να εξοικειωθούν με την οργάνωση και τη διαδικασία σεμιναρίου με χρήση διαδραστικού πίνακα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Εισροές
Εκροές
Συντελεστές παραγωγής
Σύστημα παραγωγής
Κέρδος
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολική τάξη, Υπολογιστής, Διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: Ιωαννης Τζωρτζακης (Εκπαιδευτικός)

Δείτε Σχετικά Υποδειγματικά Σενάρια