Φιλοσοφία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Ορθολογισμός, Εμπειρισμός ή Σύζευξη;": Σενάριο Φιλοσοφίας για την προέλευση της γνώσης του κόσμου

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Διδακτική/θεματική ενότητα

Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3η

Διαθεματικό

Νεοελληνική γλώσσα (επιχειρηματολογία Β' Γυμνασίου & Γ' Λυκείου)

Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα)

Θρησκευτικά (η προέλευση της γνώσης του κόσμου)

Αγγλική γλώσσα

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα

Νεοελληνική γλώσσα

Αρχαία Ελληνική γλώσσα

Αγγλική γλώσσα

Θρησκευτικά

Χρονική διάρκεια

3 διδακτικές ώρες

Χώρος:

Φυσικός χώρος:

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής

Εικονικός χώρος: Wikipedia (http://el.wikipedia.org)

Πύλη για την Ελληνική γλώσσα (http://www.greek-language.gr)l

Προυποθέσεις υλοποίησης:

Γνωστικές Προυποθέσεις:

  • Να έχει διδαχθεί η παράγραφος 2 (Επιχειρήματα) ,3η Ενότητα (Κλάδοι της Φιλοσοφίας και Επιστήμες) του 1ου Κεφαλαίου (Ξεκινώντας από την απορία) του σχολικού βιβλίου (σελ. 20).
  • Να έχει διδαχθεί η 5η Ενότητα (Αριστοτελική Λογική) του 2ου Κεφαλαίου (Κατανοώντας τα πράγματα) του σχολικού βιβλίου (σελ. 53-58).
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 +) προκειμένου να διεξαχθεί η 3η Δραστηριότητα της 1ης φάσης (Καταγραφή σημειώσεων) και μόνο για αυτή.

Προυποθέσεις Νέου Γραμματισμού:

  • Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του διαδικτύου, τον επεξεργαστή κειμένου και  το πρόγραμμα παρουσιάσεων.

Προυποθέσεις Χρήσης διδακτικής μεθόδου:

  • Εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.
Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας ασχολείται με το πρόβλημα των θεωριών σχετικά με τη γνώση του κόσμου. Όπως έχει υποστηριχτεί η πηγή της γνώσης του κόσμου μπορεί να προέρχεται είτε από τον ορθό λόγο (ομάδα Ορθολογιστών (Ρασιοναλιστικών) Φιλοσόφων, είτε να βασίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία μέσω των αισθήσεων (ομάδα Εμπειριστών Φιλοσόφων), είτε τέλος να αντλεί από τη σύζευξη των δύο παραπάνω θεωριών (Συνθετική Προσέγγιση Καντ). 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Καταγραφή σημειώσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 2: Αντιπαράθεση Επιχειρημάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Διδασκαλίας
30 λεπτά
Φάση 3: Ομαδική εργασία: Επεξεργασία ή συγγραφή λήμματος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση στην ολομέλεια - Αυτοαξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Κατανόηση των τριών θεωριών για την πηγή γνώσης του κόσμου (Ορθολογισμός, Εμπειρισμός & ΣΠ Καντ)
  2. Προβληματισμός για την πειστικότητα κάθε θεωρίας γνώσης
  3. Κριτική αποτίμηση των θεωριών μέσω της χρήσης επιχειρημάτων
  4. Συγγραφή ή συμπλήρωση λήμματος στη wikipedia
  5. Χρήση ΤΠΕ ως Νέου Γραμματισμού στο μάθημα της Φιλοσοφίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Θεωρίες προέλευσης γνώσης του κόσμου
Ορθολογισμός
Εμπειρισμός
Συνθετική Προσέγγιση
Επιχειρηματολογία
Συγγραφή ή επεξεργασία λήμματος στη wikipedia
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής με βιντεοπροβολέα. Χρήση υπολογιστών με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, χρήση επεξεργαστή κειμένου και προγράμματος παρουσιάσεων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Συντονιστής)