Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Χειμώνας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Τα νήπια έχονται σε επαφή με ποικίλα ερεθίσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του χειμώνα. Συζητούν γι' αυτά, τα αναγνωρίζουν και τα διαφοροποιούν από τα χαρακτηριστικά άλλων εποχών. Εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικά με τον καιρό και τις αλλαγές του τη συγκεκριμένη εποχή. Mπορούν επίσης να προχωρήσουν σε μηνιαία καταγραφή του καιρού φτιάχνοντας το δικό τους ημερολόγιο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά πράγματα γύρω από την έννοια του χρόνου και των εποχών κυρίως από προσωπική εμπειρία και συζητήσεις με τον κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο. Οι διάχυτες αυτές πληροφορίες επιχειρείται να μετατραπούν μέσα από εμπειρίες και συνειδητή δραστηριότητα σε γνώσεις, συγκεκριμένα για το χειμώνα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Ακρόαση τραγουδιού
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
20 λεπτά
Φάση 2: Τα χαρακτηριστικά του χειμώνα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη - Γωνια Η/Υ
10 λεπτά
Φάση 3: Ταιριάζει ή δεν ταιριάζει με το χειμώνα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
20 λεπτά
Φάση 4: Ημερολόγιο καιρού
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν τις εποχές και συγκεκριμένα το χειμώνα και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του.
  2. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το χειμώνα.
  3. Να παρατηρούν και να καταγράφουν αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον
  4. Να ταξινομούν στοιχεία που τους δίνονται.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
εποχές
χειμώνας
Καιρός
ημερολόγιο
περιβάλλον
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σύνδεση στο διαδίκτυο, cd player ή υπολογιστής με ηχεία.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)